ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto mormoni obavljaju uredbe za mrtve?

Službeni odgovor

Isus je sam, iako bez grijeha, kršten kako bi se ispunila sva pravednost i kako bi pokazao put za cijelo čovječanstvo (vidi Matej 3:13–17; 2. Nefi 31:5–12). Stoga, krštenje je bitno za spas u kraljevstvu Božjem. Iz Novoga zavjeta učimo da su se krštenja za mrtve obavljala tijekom vremena apostola Pavla (vidi 1. Korinćanima 15:29). Ova je praksa obnovljena uspostavom Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Prorok Joseph Smith prvo je podučio o uredbi krštenja za mrtve tijekom pogrebne propovijedi u kolovozu 1840. godine. Pažljivo je čitao 1. Korinćane 15, uključujući stih 29 i objavio je da će Gospodin dopustiti članovima Crkve krstiti se u ime njihovih prijatelja i rođaka koji su napustili ovaj život. Rekao im je »naum spasenja postoji kako bi bio spašen svatko tko je voljan poslušati odredbe Božjega zakona« (Journal History of the Church, 15. kolovoza 1840.).

Budući da svi koji su živjeli na zemlji nisu imali mogućnost krstiti se odgovarajućom ovlasti tijekom života na zemlji, krštenja mogu izvoditi opunomoćenici, odnosno živa se osoba može krstiti u ime pokojne osobe. Krštenja za mrtve obavljaju članovi Crkve u hramovima diljem svijeta. Ljudi se povremeno pitaju da li se posmrtni ostaci pokojnika ikako ometaju u tom postupku, odgovor je ne. Osoba koja vrši dužnost opunomoćenika koristi samo ime pokojnika. Kako bi se spriječilo dupliciranje, Crkva vodi zapis o preminulima koji su kršteni. Neki su pogrešno razumjeli da kada se obavljaju krštenja za mrtve da se imena preminulih osoba dodaju u članski zapis Crkve. To nije tako.