ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto je vaša crkva prethodno imala običaj višestrukog braka (mnogoženstva)?

Službeni odgovor

U različitim razdobljima, Gospodin je zapovijedao svojem narodu da prakticira višestruki brak. Na primjer, dao je tu zapovijed Abrahamu, Izaku, Jakovu, Mojsiju, Davidu i Salomonu (Nauk i savezi 132:1). U druga je razdoblja Gospodin dao druge upute. U Mormonovoj knjizi Gospodin je rekao proroku Jakovu: »Nitko, naime, među vama nek nema više od jedne žene, a priležnica nikakvih nek ne bude… htjednem li podići, govori Gospod nad Vojskama, potomstvo za sebe, zapovjedit ću narodu svojemu; inače oni nek ovo slušaju« (Jakov 2:27–30).

U ovoj rasporedbi Gospodin je zapovjedio nekim od prvih svetaca da prakticiraju višestruki brak. Prorok Joseph Smith i oni koji su bili najbliži njemu, uključujući Brighama Younga i Hebera C. Kimballa bili su iskušani ovom zapovijedi, ali su je poslušali. Crkveni vođe su regulirali tu praksu. Oni koji su ušli u to morali su za to biti ovlašteni, a brakovi su morali biti sklopljeni svećeničkom moću pečaćenja. Godine 1890. predsjednik Wilford Woodruff primio je objavu da vođe Crkve više ne smiju podučavati o praksi višestrukog braka (Službena izjava 1).

Gospodinov zakon o braku je monogaman dok ne zapovijedi drugačije kako bi pomogao uspostaviti dom Izraelov (vidi Encyclopedia of Mormonism, sv. 3, str. 1091–1095).