ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Tko su mormoni?

Službeni odgovor

Mormoni su članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, koja je organizirana 1830. godine. Od 2010., Crkva broji približno 14 milijuna ljudi u članstvu diljem svijeta. Sjedište Crkve je u Salt Lake Cityju. Mormoni vjeruju u Bibliju i Isusova naučavanja u objavama suvremenim apostolima i prorocima. Mormoni vjeruju da je njihova crkva ista kao izvorna crkva koju je Isus uspostavio kada je bio na zemlji (vidi Efežanima 2:19–20, 4:11–14). Naziv »mormon« je nadimak zbog vjere Crkve u Mormonovu knjigu (drevno Sveto pismo koje je otkriveno i koje su zapisali proroci u Americi u isto vrijeme dok je Biblija bila pisana u Starom svijetu).