ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Na koje načine sveci Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana pomažu ljudima diljem svijeta?

Službeni odgovor

Evanđelje Isusa Krista podučava da ljudi trebaju nositi terete jedni drugima (Galaćanima 6:2). Diljem svijeta, kada zajednice pretrpe velike katastrofe i suoče se s teškoćama koje nisu sposobne riješiti, Crkva je spremna ponuditi pomoć koju pružaju njezini članovi.

Humanitarna je pomoć namijenjena ljudima u potrebi, bez obzira na vjersku, etničku ili nacionalnu pripadnost. Humanitarna je pomoć došla u 147 zemalja i procjenjuje se na desetke milijuna dolara godišnje.

Dobrotvorna služba svetaca posljednjih dana crkvena je organizacija koja:

  • dijeli hranu;
  • pruža pomoć nakon vremenskih nepogoda, kao npr. pomoću volontera za pomoć u čišćenju, omogućava korištenje kapela kao skloništa te dostavlja besplatnu hranu, vodu i medicinske potrepštine;
  • financira i potiče projekte koji pomažu pogođenim zajednicama;
  • podučava o samodostatnosti;
  • pomaže ljudima u pokretanju malih poduzeća u vlastitim domovima.

Za dodatne informacije o humanitarnim aktivnostima Crkve posjetite internetsku stranicu Provident Living koju sponzorira Crkva.