ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Ima li ograničenja na temelju rase ili boje kože u svezi s time tko može pristupiti Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana i dobiti svećeništvo?

Službeni odgovor

Nema rasnih zabrana ili zabrana na temelju boje kože što se odnosi na pristup Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Također, nema rasnih zabrana ili zabrana na temelju boje kože u svezi s time tko može imati svećeništvo u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

Službena izjava Crkve jest: »Svaki vjerni, dostojni čovjek Crkve može primiti sveto svećeništvo, s moći primjenjivanja njegove božanske ovlasti te uživati sa svojim bližnjima svaki blagoslov koji iz toga proizlazi, uključujući i blagoslove hrama. Sukladno tome, svi dostojni muški članovi Crkve mogu biti zaređeni u svećeništvo bez obzira na rasu i boju kože.«
(Nauk i savezi, Službena izjava – 2, 294).

Gordon B. Hinckley, prethodni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, ponovno je potvrdio to načelo kada je govorio u National Press Clubu u Washington D.C.-ju: »Mi vjerujemo u staru poslovicu koja govori da mnogo ruku olakšava rad. Mi imamo neplaćeno svećeništvo i svaki dostojan muškarac podoban je primiti to svećeništvo.«