ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Jesu li Mormoni kršćani?

Službeni odgovor

Gordon B. Hinckley, prethodni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (1995.-2008.), rekao je:

»Mi smo kršćani u pravom smislu te riječi i to se sve više i više očituje. Davno prije su ljudi posvuda govorili da mi nismo kršćani. Morali su shvatiti da mi to jesmo te da imamo živu i dinamičnu vjeru koja se zasniva na učenjima Isusa Krista. Mi, naravno, prihvaćamo Isusa Krista kao svoga Vođu, Kralja i Spasitelja… kao prevladavajuću ličnost u povijesti svijeta, jedinog savršenog Čovjeka koji je ikada hodao zemljom, živoga Sina živoga Boga. On je naš Spasitelj i Otkupitelj kroz čiju nam je pomirbenu žrtvu dana mogućnost za vječni život. Članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana mole se i štuju u ime Isusa Krista. On je središte naše vjere i glava je naše Crkve. Mormonova knjiga je još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu i svjedoči o njegovoj božanstvenosti, životu i pomirenju.«