ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Imaju li mormoni običaj mnogoženstva?

Službeni odgovor

Gordon B. Hinckley, prethodni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, dao je sljedeću izjavu godine 1998. o stavu Crkve u svezi s višestrukim brakom:

»Ova Crkva nema nikakve veze s onima koji prakticiraju mnogoženstvo. Oni nisu članovi ove Crkve… Ako se otkrije da bilo tko od naših članova prakticira mnogoženstvo, taj će biti ekskomuniciran, što je najozbiljnija kazna koju Crkva može nametnuti. Ne samo da te osobe izravno krše građanski zakon, već krše i zakon ove Crkve.«

U različitim razdobljima, Gospodin je zapovijedao svojem narodu da prakticira mnogoženstvo. Na primjer, dao je tu zapovijed Abrahamu, Izaku, Jakovu, Mojsiju, Davidu i Salomonu (Nauk i savezi 132:1). U druga je razdoblja Gospodin dao druge upute. U Mormonovoj knjizi Gospodin je rekao proroku Jakovu »Nitko, naime, među vama nek nema više od jedne žene, a priležnica nikakvih nek ne bude… htjednem li podići, govori Gospod nad Vojskama, potomstvo za sebe, zapovjedit ću narodu svojemu; inače oni nek ovo slušaju (Jakov 2:27–30).

U ovoj rasporedbi Gospodin je zapovjedio nekim od prvih svetaca da prakticiraju mnogoženstvo. Prorok Joseph Smith i oni koji su bili najbliži njemu, uključujući Brighama Younga i Hebera C. Kimballa bili su iskušani ovom zapovijedi, ali su je poslušali. Crkveni vođe su regulirali tu praksu. Oni koji su stupili u to morali su za to biti ovlašteni, a brakovi su morali biti sklopljeni svećeničkom moću pečaćenja. Godine 1890. predsjednik Wilford Woodruff primio je objavu da vođe Crkve više ne smiju podučavati mnogoženstvo (Službena izjava 1).

Gospodinov zakon braka je monogamija dok ne zapovijedi drugačije kako bi pomogao uspostaviti dom Izraelov (vidi Encyclopedia of Mormonism, sv. 3, str. 1091–1095).