ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto je bila potrebna obnova evanđelja? Nismo li oduvijek imali Bibliju?

Službeni odgovor

Opće otpadanje od istine dogodilo se nakon smrti Kristovih apostola. Ono se naziva otpad (Amos 8:11–12; Djela 20:29–30; 2. Timoteju 4:3).

Kada je Isus Krist živio na zemlji, uspostavio je svoju Crkvu. Nakon uzašašća na nebo, njegovi su apostoli nastavili djelo pod njegovim vodstvom kroz objavu i kroz njegove svećeničke ovlasti.

Nakon što su apostoli i mnogi pravedni članovi Crkve ubijeni, a drugi se članovi crkve udaljili od istine, Gospodin je odnio svećeničku ovlast i svoju Crkvu sa zemlje. Bez Božje svećeničke ovlasti, Crkva više nije mogla funkcionirati onako kako ju je Krist uspostavio. Uredbe su se promijenile, a mnoge su se jednostavne istine izgubile. Iako su mnogi dobri ljudi ostali i zadržali neke istine, izvorna je Crkva bila izgubljena.

Apostoli su prorokovali odmetanje ili otpad. Jedan od primjera je Pavlovljeva poslanica Solunjanima (2. Solunjanima 2:1–3).

Apostol Petar je prorokovao o vremenu »sveopće obnove« prije Kristovog Drugog dolaska (Djela 3:19–21). Budući da je bila izgubljena zbog otpada, Kristovu je Crkvu i njegovu ovlast trebalo obnoviti na zemlji. Ta je obnova Kristove Crkve na zemlji pružila mogućnost svima da još jednom prime sve blagoslove evanđelja Isusa Krista.

Prvo viđenje Josepha Smitha označilo je početak obnove evanđelja Isusa Krista na zemlji. U narednim je godinama Krist obnovio svoje svećeništvo i ponovno uspostavio svoju Crkvu. Nastavio je objavljivati istine svojim prorocima i obnavljati blagoslove koji su na neko vrijeme bili uzeti sa zemlje.