ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Što je odjel/okol/ogranak?

Službeni odgovor

Naše mjesne zajednice nazivaju se odjeli (ili ogranci za manje zajednice). One su organizirane geografski, a članovi pohađaju odjele ili ogranke u blizini svoga doma. Budući da su u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana svi materijali za poduku dosljedni i isti kroz sve odjele i ogranke, osoba će učiti iste lekcije bez obzira gdje u svijetu išla u crkvu. Duhovni vođa svakog odjela naziva se biskup (ili predsjednik ogranka za ogranke). On je član zajednice koji je zamoljen da dobrovoljno služi na tom položaju. Skupina odjela čini okol, a vođa okola je predsjednik okola. »Okol« nije izraz koji se može naći u Novom zavjetu, već je preuzet iz Starog zavjeta tamo gdje se govori o »šatoru« ili crkvi koja čvrsto stoji uz pomoć kolčića (vidi Izaija 54:2).

Odjel ili ogranak je zajednica u kojoj članovi razvijaju prijateljstva i pomažu jedni drugima. Članovi nastoje slijediti učenja drevnog proroka koji je podučavao da kada smo kršteni, tada smo »voljni... ponijeti bremena jedan drugome da bi bila laka« i »voljni... plakati s onima koji plaču, da i tješiti one kojima je utjeha potrebna« (Mormonova knjiga, Mosija 18:8–9). Kroz službu članovi nose teret jedan drugoga i izražavaju svoju ljubav.