ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto je ovlast za obavljanje krštenja važna?

Službeni odgovor

Tijekom vremena Bog je davao svojim slugama prorocima vlast da djeluju u njegovo ime. Ta se ovlast naziva svećeništvo. Isus Krist je predao svećeništvo prvotnoj dvanaestorici apostola (vidi Ivan 15:16), i oni su upravljali radom njegove Crkve nakon što je Isus uzašao na nebo. Ali nakon što su apostoli bili ubijeni, svećeništvo je postupno nestalo sa zemlje.

Godine 1829. Joseph Smith je primio svećeničke ovlasti kako bi organizirao Kristovu Crkvu. Primio ju je od nebeskih glasnika koji su obdržavali te ovlasti tijekom vremena uključujući i proroka Ivana Krstitelja te apostole Petra, Jakova i Ivana. Godine 1830. ista Crkva Isusa Krista koja je postojala prije mnogo stoljeća, ponovno je organizirana i obnovljena na zemlji.

Svećeništvo ima dva odjela. Niže svećeništvo naziva se Aronovo svećeništvo, prema Aronu iz Starog zavjeta. Ono uključuje ovlast za naviještanje evanđelja pokajanja i za krštenje. Više svećeništvo naziva se Melkisedekovo svećeništvo, prema Melkisedeku iz Starog zavjeta. To uključuje ovlast za predsjedavanje nad Crkvom i obavljanje svih uredbi, uključujući davanje dara Duha Svetoga.