ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Podržava li Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana političke stranke?

Službeni odgovor

Crkva je dala sljedeću javnu izjavu u više prigoda prije glavnih izbora: »Načela koja su sukladna evanđelju mogu se naći u platformama svih velikih političkih stranaka. Iako Crkva ne podržava političke kandidate, platforme ili stranke, članove se potiče da u potpunosti sudjeluju u političkim, upravnim poslovima te poslovima zajednice.«