ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Kako mogu postati član Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (mormonske crkve)?

Službeni odgovor

Dok učite više o evanđelju Isusa Krista, možete iskusiti osjećaj mira, utjehe ili sreće. Neki su izrazili da su osjetili upoznatost s istinama koje se podučavaju te osjetili kao da se vraćaju kući. Osjećate poticaj Duha Svetoga koji vam govori da ono što učite jest istinito.

Ako imate želju slijediti Kristova naučavanja i obdržavati njegove zapovijedi, prvo ste potaknuti sudjelovati u nizu rasprava koje će vas upoznati s osnovnim načelima njegovog evanđelja.

Tada, kada ste spremni, možete postati članom Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana primanjem uredbe krštenja uranjanjem za otkup grijeha od onoga koji ima ovlast, koji će nakon krštenja položiti svoje ruke na vašu glavu, potvrditi vas za člana Crkve, a zatim vam objaviti blagoslov da možete primiti dar Duha Svetoga (vidi Djela 8:18–20).

Ako želite da vas posjete crkveni predstavnici koji vam mogu više reći o tome kako postati članom Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, kliknite ovdje.