ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zahtijeva li se od svih mormona da služe misiju?

Službeni odgovor

Postoji snažna tradicija misionarske službe u Crkvi. Spasitelj je podučavao: »Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim« (Matej 28:19). Članovi Crkve smatraju povlasticom pokazivati svoju ljubav drugim ljudima i Gospodinu širenjem evanđelja.

Misionari obično počinju služiti u dobi od 18 do 19 godina. Mnogi umirovljenici, muškarci i žene, a i vjenčani parovi također služe misije. Misionari služe od 18 mjeseci do 2 godine. Odlazak na misiju je dobrovoljan, a misionari ne primaju plaću za svoje usluge. Misionari dolaze sa svih strana svijeta i služe gdje god ih Crkva pozove. Dok obavljaju cjelodnevnu službu, misionari su službeni predstavnici Crkve.