ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Koja je svrha Službe za socijalnu skrb Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana?

Službeni odgovor

Svrha crkvene Službe za socijalnu skrb jest promovirati samodostatnost te služiti i brinuti se o siromašnima i potrebitima. Za pomoć, primatelji su ohrabreni raditi (kada to mogu) kako bi bili blagoslovljeni te kako bi mogli blagoslivljati živote drugih. Rad je vodeće načelo programa socijalne skrbi Crkve.