ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Koji je stav Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u svezi s homoseksualnošću i istospolnim brakovima?

Službeni odgovor

U Bibliji je Pavao propovijedao Rimljanima da je homoseksualno ponašanje grešno (vidi Rimljanima 1:24–32). U vremena iz Staroga zavjeta Mojsije je uključio u svoj zakon da su homoseksualni odnosi protiv Božjeg zakona (vidi Levitski zakonik 20:13).

Gordon B. Hinckley, bivši predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, je izdao sljedeću izjavu o homoseksualnosti: »Vjerujemo da je brak između muškarca i žene određen od Boga. Vjerujemo da brak može biti vječan kroz korištenje moći vječnog svećeništva u domu Gospodnjem (»Obitelj: Proglas svijetu« koji je napisao dvanaest suvremenih apostola kroz Gospodinovo nadahnuće).

Ljudi mogu pitati za naš stav o onima koji sebe smatraju takozvanim homoseksualcima i lezbijkama. Moj je odgovor da ih volimo kao sinove i kćeri Božje. Oni možda imaju određene sklonosti koje su snažne i koje može biti teško kontrolirati. Većina ljudi ima sklonosti ove ili one vrste u različitim trenucima. Ne budu li djelovali u skladu s tim sklonostima, tada mogu napredovati kao svi drugi članovi Crkve. Ako prekrše zakon ćudoredne čistoće i moralna mjerila Crkve, tada su podložni stegovnom postupku Crkve, baš kao što su i drugi.

Mi želimo pomoći ovim ljudima, osnažiti ih, pružiti im podršku u njihovim problemima i pomoći im u njihovim teškoćama. Ali ne možemo stajati po strani ako se upuste u nemoralne aktivnosti, ako nastoje podržati, braniti i živjeti u takozvanom istospolnom braku. Kad bi se to dozvolilo, to bi značilo zanemarivanje veoma ozbiljnog i svetog temelja braka kojeg je Bog uspostavio te njegove svrhe, podizanja obitelji« (Ensign, studeni 1998, 71).