ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto je samo nekim mormonima dopušteno ući u hramove? Događa li se nešto tajno u mormonskim hramovima? Što se događa u mormonskim hramovima?

Službeni odgovor

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ima više od 100 otvorenih hramova diljem svijeta. Posjetitelji su dobrodošli posjetiti hramska zemljišta svih tih hramova te prisustvovati danima otvorenih vrata prije posvećenja. Međutim, samo je krštenim članovima, koji su osposobljeni i pripremljeni, dopušteno ući u hram nakon njegova posvećenja.

U hramovima, članovi Crkve sudjeluju u uredbama osmišljenima za ujedinjavanje njihovih obitelji zajedno u vječnosti i pomoći im vratiti se Bogu. U hramu, članovi mogu:

  • učiti vječne istine;
  • primati svete uredbe, uključujući one koje povezuju muža i ženu za vječnost, i također združuju djecu i roditelje (Malahija 4:5–6).
  • pružati uredbe poput krštenja za one koji su preminuli bez mogućnosti da prime evanđelje Isusa Krista (1. Korinćanima 15:29; 1. Petrova 4:6).