ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto mormoni krste svoje nove članove?

Službeni odgovor

Isus Krist je podučavao da se moramo krstiti uranjanjem (Marko 16:16; 3. Nefi 11:21–26). Dao je primjer vlastitim krštenjem da »sve ispunimo« (Matej 3:15).

Krštenje obavlja netko tko ima Božje svećeničke ovlasti za otkup grijeha (Djela 2:38, Djela 22:16). Također se krstimo kako bismo postali članovima Crkve Isusa Krista i ušli u kraljevstvo Božje (Ivan 3:5).

Kroz uredbu krštenja mi dajemo obećanje te smo pozvani sklopiti savez s Bogom. Obećavamo da ćemo prihvatiti Krista, postati njegovi sljedbenici i obdržavati njegove zapovijedi do kraja života. Zauzvrat, naš nam Nebeski Otac obećava da će nam oprostiti grijehe i dopustiti nam vratiti se živjeti s njim, pod uvjetom da obdržavmo svoje saveze.