ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Po čemu je Mormonova knjiga različita od Biblije? Kako je Joseph Smith dobio »zlatne ploče« ili Mormonovu knjigu?

Službeni odgovor

Mormonova knjiga je još jedno svjedočanstvo da je Isus Krist doista živio te da je bio i jest Sin Božji. Ona sadrži zapise drevnih proroka. Jedan od njih, Lehi, živio je u Jeruzalemu oko 600. pr. Kr. Bog je zapovjedio Lehiju da odvede malu grupu ljudi na američki kontinent. Ondje su postali velika civilizacija.

Bog je nastavio pozivati proroke među tim ljudima. Mormonova knjiga je zbirka pisama njihovih proroka i čuvara zapisa.

U rujnu 1823. godine, Josepha Smitha je posjetio nebeski glasnik koji se zvao Moroni – posljednji od tih drevnih proroka koji su čuvali zapis – na isti način kako su se anđeli često ukazivali vođama Crkve u Novom zavjetu (vidi posebno Djela apostolska). Anđeo Moroni je obavijestio Josepha da Bog ima djelo za njega koje mora obaviti. Zatim mu je rekao da je zapis o drevnim stanovnicima američkog kontinenta zakopan na obližnjem brdu te da sadrži puninu evanđelja Isusa Krista.

U rujnu 1827. Joseph je primio zapis koji je bio zapisan na tankim zlatnim pločama. Danas znamo kako nije neobično da su ljudi toga doba na američkom kontinentu vodili zapise na metalnim pločama. Joseph je preveo Mormonovu knjigu na engleski nadahnućem Božjim. Knjiga nosi naslov Mormonova knjiga: Još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu. Nazvana je po Mormonu, drevnom proroku koji je sastavio sažetak zapisa njegovih ljudi.

Mormonova knjiga je bila objavljena 1830. godine. Od tada je blagoslovila živote milijuna ljudi, zahvaljujući svojoj snažnoj poruci o Isusu Kristu i njegovom evanđelju.

Knjiga potvrđuje, kao još jedno svjedočanstvo o Kristu, stvarnost i božansku prirodu Isusa Krista. Ti su proroci znali za naum našeg Nebeskog Oca za njegovu djecu i poslanje Isusa Krista. Oni su zapisali da se Krist ukazao, nakon svoga uskrsnuća, ljudima u Americi, podučio ih svom evanđelju i osnovao svoju Crkvu među njima. Knjiga sadrži učenja Isusa Krista i svjedoči o njegovoj pomirbenoj žrtvi i njegovoj ljubavi. Ona podržava i potvrđuje Bibliju. Biblija sadrži proročanstva o tim ljudima u Americi (vidi Ezekiel 37:15–17, Izaija 29:18).

Mormonova knjiga završava s velikim obećanjem da svatko tko je bude čitao i o njoj iskreno molio može saznati kroz Duha Svetoga da je istinita (Moroni 10:4).