ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Učestala pitanja

Što se radi s desetinom koju plaćaju mormoni?

Službeni odgovor

Načelo desetine ili dobrovoljno davanje jedne desetine svojeg prihoda za djelo Gospodnje, poznato je od vremena Starog zavjeta. Abraham je platio desetinu Melkisedeku (Postanak 14:17–20).

Zakon desetine način je na koji Gospodin financira svoju Crkvu. Danas svi vjerni članovi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana doprinose jednu desetinu svojeg prihoda. Ta se sredstva iz desetine koriste za:

  • izgradnju hramova, kapela i drugih građevina;
  • osiguranje operativnih sredstava za Crkvu;
  • financiranje misionarskog programa (u to nisu uključeni pojedinačni misionarski troškovi);
  • pripremanje materijala korištenih u crkvenim razredima i organizacijama;
  • vršenje hramskog djela, obiteljskog rodoslovlja i mnogih drugih važnih crkvenih funkcija;
  • obrazovanje.

Kada je Gospodin podsjetio svoj narod na ovaj zakon putem riječi proroka Malahije u Starom zavjetu, obećao je da će blagosloviti one koji su spremni platiti poštenu desetinu (Malahija 3:10).