ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Što je mormonizam? ILI U što vjeruju mormoni?

Službeni odgovor

Kada je Isus Krist živio na zemlji, organizirao je svoju Crkvu tako da svi ljudi mogu primiti njegovo evanđelje i jednoga dana se vratiti živjeti s Bogom, našim Nebeskim Ocem. Nakon što je Isus Krist umro, uskrsnuo i uzašao na nebo, njegovi apostoli su nastavili primati objave od njega kroz Duha Svetoga o tome kako usmjeriti rad njegove Crkve. Ali, nakon što su ubijeni, članovi su promijenili naučavanja Crkve koju je on uspostavio. Dok su mnogi dobri ljudi i neke istine ostale, taj otpad ili opće otpadanje od istine, dovelo je do povlačenja Crkve sa zemlje (2. Solunjanima 2:1–3; Djela 20:29–30). Apostol Petar je prorekao da će Isus obnoviti svoju Crkvu prije svog drugog dolaska (Djela 3:19–21).

Isus Krist je počeo obnavljati svoju Crkvu u svojoj punini na zemlji kroz proroka Josepha Smitha 1820. godine. Narasla je u Crkvu rasprostranjenu širom svijeta, s preko 13 milijuna članova. Ona ima ista naučavanja i temeljnu organizaciju kao Crkva koju je uspostavio Isus u vrijeme Novog zavjeta.