ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Što mormoni vjeruju u svezi s naukom o milosti?

Službeni odgovor

Prorok Joseph Smith je podučio: ‘Zato ste opravdani vjerom i djelima, kroz milost…’ (vidi JST, Rimljanima 4:16). Mormonova knjiga nas podučava: ‘Pomno se, naime, trudismo pisati da bismo djecu svoju, a i braću svoju sklonuli da povjeruju u Krista i da se s Bogom pomire. Jer znademo da se, nakon svega što učiniti možemo, spašavamo milošću’ (2. Nefi 25:23). Mormonova knjiga nadodaje da ‘sve što učiniti mogosmo [jest] da se obratimo od svih grijeha svojih’ (Alma 24:11). Prorok iz Mormonove knjige imenom Lehi podučava: ‘Nitko živ ne može prebivati u nazočnosti Božjoj, ako li ne po zaslugama, milosrđu i milosti Svetoga Mesije’ (2. Nefi 2:8).