ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Što mormoni vjeruju o Isusu Kristu? Vjeruju li mormoni da je Isus Krist Sin Božji?

Službeni odgovor

Isus Krist je doslovni Sin Božji. Njegovo rođenje, život, smrt i uskrsnuće ispunilo je mnoga proročanstva sadržana u Svetim pismima u svezi s dolaskom Spasitelja. On je bio Stvoritelj, on je naš Spasitelj, i bit će naš Sudac (vidi Izaija 9:6, 53:3–7; Psalmi 22:16–18).

Pod vodstvom našeg Nebeskog Oca, Isus Krist je stvorio zemlju (Ivan1:10; Hebrejima1:2).

Kada je Isus živio na zemlji (prije oko 2.000 godina), živio je savršenim životom. Podučavao je riječju i primjerom kako ljudi trebaju živjeti i voljeti Boga i svojeg bližnjega.

Svojom nas patnjom u Getsemanskom vrtu i davanjem svojega života na križu – tj. izvršavajući pomirenje – Isus Krist spašava od naših grijeha (1. Petrova 2:21) dok ga slijedimo. Zbog tog pomirenja, vaši vam grijesi mogu biti oprošteni kad se iskreno pokajete (Mormonova knjiga, Mosija 26:30).

Kroz svoje nas je uskrsnuće Isus Krist spasio od smrti. Budući da je nadišao smrt, ponovno ćemo svi dobiti dar uskrsnuća, odnosno naš će duh biti ponovno vječno povezan s našim tijelom (Djela 24:15; 1. Korinćanima 15:22). Kad se završi život na zemlji, Isus Krist će služiti kao konačni sudac (Djela 17:31; Ivan 5:21–22; Djela 10:42).