ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Zašto se Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana naziva mormonizmom, a članovi mormonima?

Službeni odgovor

Godine 1838. proroku Josephu Smithu je bilo rečeno u objavi da se Crkva mora nazvati Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana (Nauk i savezi 115:4). Otada je Crkva poznata pod tim imenom. Gordon B. Hinckley, prethodni predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, naglasio je ispravno ime Crkve govoreći:

»Vjerujemo u Isusa Krista kao Sina Božjeg. Službeno ime Crkve jest Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana i on je središnja ličnost u svem našem štovanju.

Crkva nosi ime Isusa Krista, Sina Božjega, Otkupitelja svijeta. Njegovo je ime po kojem je Crkva službeno nazvana.

A što se tiče izraza sveci posljednjih dana, članovi kršćanske crkve su se u drevna vremena nazivali svecima (vidi Djela 9:32, Efežanima 2:19, Filipljanima 1:1). Oni su sveci prijašnjih dana. Mi smo sveci posljednjih dana. Vrlo jednostavno.

Često nas se naziva mormonima. To je nadimak koji nam je dan jer vjerujemo u Mormonovu knjigu kao riječ Božju, knjigu koja stoji uz Bibliju i koja je još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu.«