ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Božje
zapovijedi

Božansko vodstvo

Sjetite se kako su nas naši roditelji učili pravilima kada smo bili mali. Pravila poput onih da se ne smijemo igrati na cesti ili da se ne smijemo igrati sa šibicama. Sjetite se kako su se ponekad pravila činila poput tereta, kao da su ih naši roditelji izmislili da nas spriječe činiti stvari koje žarko želimo činiti – stvari za koje smo mislili da će nas usrećiti. Dok odrastamo mi učimo kako su važna ta pravila, kako smo mogli biti ozbiljno ozlijeđeni ili čak poginuti da nismo slušali.

Poput naših roditelja dok nas odgajaju, Bog nam daje zapovijedi kako bi nam pomogao da budemo usredotočeni na ono što je najvažnije i ostanemo zaštićeni. Sve je njegovo vodstvo namijenjeno da nas štiti, pomogne nam ostati mu blizu i, naposljetku, dadne nam više slobode i sreće.

Kada čujemo riječ »zapovijed« možemo pomisliti na Deset zapovijedi – popis stvari koje ne smijemo činiti – Bog nam ne govori samo što ne smijemo činiti, nego nam govori što bismo trebali činiti. Njegova najveća nada je da budemo vječno sretni, tako možemo biti sigurni da njegove zapovijedi nisu stroga pravila, već božansko vodstvo čija je svrha zaštititi nas od opasnosti i voditi nas boljim načinima života.

Dvije velike zapovijedi

Naša poslušnost Božjim zapovijedima dolazi od naše želje kako pokazati ljubav prema njemu, prema našim bližnjima i prema nama samima. Dok je Isus Krist boravio na zemlji, jedan ga je čovjek upitao: »Koja je najveća zapovijed u Zakonu?« Isus je odgovorio,

Isus Krist nas u ovih nekoliko redova podučava da se u središtu svega što trebamo i ne trebamo činiti nalazi usredotočenost na to da ljubimo Boga i ljude oko nas. Dok razmišljamo o niže navedenim zapovijedima, pomoglo bi nam razmatranje kako se svaka od njih povezuje s te dvije temeljne zapovijedi.

Molite često

Svatko može moliti, bilo gdje i u bilo koje doba. Bilo da klečimo, sjedimo ili stojimo, molimo na glas ili u sebi, molimo u skupini ili sami, Bog će nas čuti i odgovoriti nam. Molitva je tako laka i jednostavna da niti ne shvaćamo kakva je to povlastica. Ona je izravna linija komunikacije s našim Nebeskim Ocem koji nam želi pomoći oko svih naših problema i pitanja. Iako on možda neće uvijek odgovoriti odmah ili na način koji očekujemo, mi vjerujemo Svetim pismima kada kažu: »Molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se!« (Matej 7:7).

Zapovjeđeno nam je moliti se često jer što više razgovaramo s Bogom, više ćemo biti otvoreniji prema njegovom vodstvu kroz izazove s kojima se suočavamo. To je primjer kako blagoslovi zapovijedi daleko nadilaze trud koji zahtijevaju.

Proučavajte Sveta pisma

Većina Svetih pisama napisana je prije više od tisuću godina, tako da je teško zamisliti kako nam čitati ih može pomoći ovdje i sada. Međutim, budući da je Božja mudrost bezvremenska, možemo čitati Sveta pisma i primjenjivati njihove lekcije na naše vlastite živote. Možda dobijemo promaknuće na poslu kome ćemo se radovati, ali i biti nervozni jer nećemo moći ispunjavati zadatak. To se može činiti poput svjetovne tjeskobe – one za koju nećemo moći pronaći pomoć u Svetim pismima – ali događaj kada Bog poziva Henoka da proriče, može nam pomoći suočiti se sa svojim strahovima. Nakon što je Bog zatražio od njega da zapovijedi zlokobnicima oko sebe da se pokaju, Henok je ponizno upitao: »Zašto milost nađoh u očima tvojim, a samo sam mladić… Spor sam, naime, u govoru, tvoj sam, dakle, sluga?« Gospodin ga uvjerava: Mojsije 6:31–32

Henok čini ono što Gospodin zapovijeda i postaje govorljiv prorok, pomažući ljudima promijeniti njihova srca. Njegovo nas iskušenje podučava da će nam Bog pomoći razviti sposobnost činiti ono što nismo znali da možemo, sve dok se koristimo svojom vjerom u njega.

Zapovijed o proučavanju Svetih pisama jest poput zapovijedi o čestoj molitvi. Bog želi da čitamo njegove riječi jer nam one pomažu spoznati njegovu volju, a slijediti Božju volju je uvijek u našem najboljem interesu. Sveta pisma sadrže stvari koje je Bog objavio svojoj djeci preko proroka.

Svetkujte šabat

U današnje vrijeme, nedjelja je počela biti poput bilo kojeg drugog dana. Mnogi od nas moraju raditi i nakon toga pokušavamo učiniti sve drugo što nismo stigli učiniti u subotu. Čini se kako vikendom imamo više posla nego kroz ostatak tjedna. No nedjelja ili šabat je vrijeme za štovanje Boga i daje nam odmor od naših svakodnevnih obveza. Nakon stvaranja zemlje u šest dana, Bog ostavlja sedmi dan kao dan za odmor i spomen. Nedjeljom možemo provoditi vrijeme s prijateljima i obitelji, posjetiti bolesne ili usamljene, provesti više vremena u proučavanju svetih psima i otići u Crkvu. U Crkvi pjevamo, molimo i razgovaramo o evanđelju s drugim članovima zajednice te također blagujemo sakrament u spomen na Spasitelja. U Crkvi mormoni sudjeluju u sakramentu blagujući kruh i pijući vodu koja je pripremljena kao simbol tijela i krvi Isusa Krista. Možemo iskoristiti to vrijeme za razmišljanje kako nam Isus Krist može pomoći i da promislimo kako bolje obdržavati saveze koje smo s njim sklopili.

Osim što nam pruža odmor od stresnog radnog tjedna, održavanje šabata svetim pokazuje poštovanje prema Bogu i podsjeća nas da usporimo svoje zaposlene živote i zahvalimo našem Stvoritelju. Nedjelja je dan kojem se trebamo radovati, kada možemo uživati u stvarima koje su doista bitne.

Krštenje i potvrda

Jedna od svrha krštenja je simbolički isprati svoje grijehe, no čak je i Isus Krist, koji je živio savršenim životom, bio kršten. Isus je kršten jer je to zapovijed i želio je pružiti savršeni primjer poslušnosti božanskom vodstvu Nebeskog Oca.

Uredbe krštenja i potvrde načini su kojima pokazujemo da smo voljni na sebe preuzeti ime Isusa Krista, a to znači postati kršćanima i činiti najbolje što možemo da bismo živjeli sukladno tome. Prvo, kršteni smo uranjanjem u vodu i podizanjem iz nje od osobe koja ima Božju ovlast činiti to. Ta radnja simbolizira smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista, a također predstavlja i kraj naših starih života i početak novoga života kao njegovih učenika. Nakon što smo kršteni, osoba s ovlastima polaže svoje ruke na naše glave, dajući nam tako pravo na primanje dara Duha Svetoga te nas potvrđuje kao članove Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

Slijedi proroka

Jeste li ikada čuli kako jedna osoba govori jednu stranu priče, a zatim čuli drugu osobu koja govori suprotnu stranu, a obje verzije zvuče istinito? Uz mnogo ljudi i mišljenja koji se bore za našu pažnju, kako možemo odlučiti u što vjerovati? Kako bi nam pomogao spoznati njegovu volju – pomoći nam otkriti što je istina – Bog poziva proroke i apostole da djeluju kao njegovi glasnogovornici. Prorok je vjerni, pravedan muškarac odabran od Boga koji mu se obraća ovdje na zemlji. Apostoli su proroci odabrani od Boga za osobite svjedoke Isusa Krista i njegove božanstvenosti. Kako bi govorili za Boga, proroci i apostoli moraju posjedovati svećeništvo ili božansku ovlast koja je potrebna za takvu svetu odgovornost.

Bog je tijekom povijesti pozivao proroke. U Bibliji čitamo o prorocima poput Adama, Abrahama, Mojsija, Pavla i mnogih drugih. Vjerujemo da je Bog također pozvao proroke da nas vode danas. Joseph Smith je bio prvi prorok koji je pozvan u trenutnoj rasporedbi ili naraštaju Crkve i od tada imamo proroka na zemlji. Čovjek pozvan govoriti u ime Boga i voditi njegovu crkvu danas zove se Russell M. Nelson.

Tražeći da slijedimo proroke, Bog od nas zapravo traži da mu budemo blizu, kao kada od nas traži da često molimo i čitamo Sveta pisma. Slušanje proroka pomaže nam da naučimo ili ponovno naučimo što trebamo da bismo prihvatili pomirenje Isusa Krista i postali dostojni svih blagoslova koje nam Bog želi dati. Bog nam obećava da oni koji slijede proroke jesu »baštinici kraljevstva Božjega« (Mosija 15:11).

Obdržavajte deset zapovijedi

Nakon što je Mojsije izveo djecu Izraelovu iz ropstva, otišao je na vrh Sinaja i razgovarao s Bogom. Kada se Mojsije vratio s gore, sa sobom je nosio Deset zapovijedi koje mu je Gospodin objavio i urezao u kamene ploče. Mi slijedimo te zapovijedi i danas, tisućama godina kasnije.

Živite zakon ćudoredne čistoće

Moć prokreacije je sveti dio Božjeg nauma. To je izraz ljubavi i dopušta mužu i ženi da stvore život. Bog je zapovjedio da ova moć i povlastica seksualnih odnosa postoji između muškarca i žene koji su propisno vjenčani. Ova se zapovijed naziva zakonom ćudoredne čistoće. Ona zahtijeva strogo ustezanje od seksualnih odnosa prije braka te potpunu vjernost i odanost supružniku u braku. Bog od nas očekuje da održimo misli čistima te budemo čedni u odijevanju, govoru i djelima (Matej 5:27–28).   Također, moramo izbjegavati gledanje pornografije i homoseksualne odnose.

Mi shvaćamo da načela zakona ćudoredne čistoće odjeljuju Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana i možda ostatku svijeta zvuče strogo, međutim, veliki blagoslovi mira, samopoštovanja i samokontrole dolaze obdržavanjem te zapovijedi.

Obdržavajte Riječ mudrosti

Stvari koje ili konzumiramo ili ne konzumiramo neke su od najvidljivijih oznaka naše vjere i one dolaze od našeg vjerovanja da su naša tijela dragocjeni Božji dar. Vjerujemo da nam je dao upute kako se najbolje brinuti o njima. Objavio je zakon zdravlja Josephu Smithu 1833. godine, nazvan Riječ mudrosti. Riječ mudrosti zabranjuje konzumaciju alkohola, kave, čaja i duhana. Ona također implicira da ne koristimo droge ili zloupotrebljavamo lijekove na recept.

Riječ mudrosti nas također potiče da jedemo mnogo sezonskog voća i povrća, žitarice te umjerene količine mesa. Ona nas podsjeća da sve to jedemo »s razboritošću i sa zahvaljivanjem« (Nauk i savezi 89:11). Osim toga eksplicitnog vodstva, Crkva nas općenito podučava da vodimo zdrav život imajući dovoljno sna, redovito vježbajući i izbjegavajući ekstremnu prehranu. Riječ mudrosti nam pokazuje da se Bog brine kako o našem tjelesnom tako i našem duhovnom zdravlju. Obeshrabrivanjem korištenja supstanci kojima se stvaraju navike, naglašava se kako je važna naša slobodna volja. Kada smo ovisni o nečemu poput pušenja ili pića – a to se odnosi i na druge ovisnosti – postajemo podložni tim stvarima. Umanjena je naša sposobnost donošenja vlastitih odluka i kontrole nad vlastitim životom.

Budući da je svrha našeg dolaska na zemlju učiti i rasti donoseći vlastite odluke, možemo razumjeti zašto bi Bog od nas tražio da se maknemo od stvari koje priječe našu slobodnu volju. Kada obdržavamo Riječ mudrosti, Bog nam ne obećava samo bolje zdravlje, nego i »mudrost i veliko blago spoznaje« (Nauk i savezi 89:19). Živjeti Riječ mudrosti ključna je pomoć za primanje vodstva Božjeg Duha.

Obdržavajte zakon desetine

Vraćanje dijela onoga čime nas Gospodin blagoslivlja omogućava nam da doprinosimo njegovom djelu na zemlji. Plaćanje desetine znači davanje desetine vašega prihoda Crkvi da se koristi za Božje djelo ovdje na zemlji. Neki ljudi misle da to zvuči kao teškoća, no nije – to je blagoslov. Još u drevna vremena, Bog je zamolio svoj narod da obdržava zakon desetine.

Deset posto našega prihoda može zvučati mnogo, osobito za mnoge od nas koji već osjećamo da živimo na rubu svojih proračuna. Ali, ako obdržavamo zakon desetine, Bog nam obećava da će nam »otvoriti ustave nebeske i... izliti na [n]as punom mjerom blagoslov« (Malahija 3:10).

Blagoslov može doći u mnogim oblicima. Ponekada smo jednostavno blagoslovljeni sposobnošću činiti više s manje, pronaći način uštedjeti novac koji nas ne može odvući od naše sreće. Često jednostavno djelo uzimanja deset posto od naše plaće uzrokuje da pažljivije proračunamo ostalih devedeset posto, a živjeti po proračunu uvijek čini da novac koristimo mudrije. Kakav god oblik blagoslova bio, plaćanje desetine nas podsjeća da Božje stvari traju dulje od svjetovnih. Pomaže nam upamtiti, također, da sve što imamo dolazi od Boga i možemo mu pokazati svoju zahvalnost vraćajući mu maleni dio.

Obdržavajte zakon posta

Jednom mjesečno Bog od nas traži da postimo, tj. da se odreknemo hrane i vode za dva obroka. Ako postoje problemi sa zdravljem ili godinama (kao što je vrlo mlada dob) post se može prilagoditi pojedinačnim okolnostima. Međutim, post bez molitve, neki kažu, znači samo gladovati. Odabiremo posebnu potrebu ili pitanje koje imamo te molimo za pomoć dok postimo. Mojsije, David, Estera, Isus i mnogi drugi su postili kako bi bili bliži Bogu te da bi bolje prihvaćali njegovo vodstvo. Smatramo da kada postimo i molimo s vjerom postajemo ponizniji i sposobniji osjetiti Božju ljubav te razumjeti njegovu volju. Post također pokazuje da smo voljni i sposobni kontrolirati želje svoga tijela, što nam može pomoći kada druge kušnje zahtijevaju takvu vrstu snage.

Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana izdvaja prvu nedjelju svakog mjeseca kao vrijeme kada se članove poziva na post. Potiče nas se na davanje posnog prinosa u te dane, koji je novčana donacija (približno jednaka vrijednosti dvaju obroka) koja odlazi kao pomoć siromašnima kojima treba hrana ili zaklon. Na taj nas način zakon o postu podsjeća ne samo na činjenicu da je Bog naš Otac na Nebu koji će nam odgovoriti kad god ga pozovemo, nego i da su ljudi oko nas braća i sestre te da

Obdržavajte i poštujte zakon

Mi vjerujemo u poslušnost zakonima zemlje u kojoj živimo (Članci vjere 1:12).  Mormone se savjetuje da budu dobri građani, da sudjeluju u građanskoj upravi i političkim procesima te da služe našoj zajednici što aktivnije na korist građanima.

Inteligentna poslušnost

Bog ne želi da slijedimo njegovo božansko vodstvo slijepo ili iz straha od kazne. On želi da primjenjujemo inteligentnu poslušnost naše vlastite slobodne volje. Mi trebamo steći vlastito svjedočanstvo ili vjerovanje da zapovijedi uistinu dolaze od njega i da nam pomažu živjeti sretnijim životom. Kako bismo dobili to svjedočanstvo, moramo koristiti vjeru. Moramo imati stvarnu želju i moramo biti voljni činiti djelo potrebno da bismo spoznali te stvari.
U Mormonovoj knjizi, Nebeski otac obećava sljedeće:

Možemo sami spoznati da su te stvari istinite. Kada znamo da je nešto istinito, htjet ćemo živjeti sukladno tome ostatak našeg života. Zapovijedi se neće činiti poput arbitrarnih pravila ravnodušnog Boga. Činit će se poput božanskoga vodstva koje nam pomaže kretati se u životnoj strci na zemlji. Uvidjet ćemo koristi sljedeći to vodstvo u našim svakodnevnim životima i osjetit ćemo jači osjećaj mira i duhovnosti.