ComeuntoChrist.org Világszerte

A családok megerősítése

A család központi helyet foglal el Isten tervében

Nem túlzás azt állítani, hogy az ember komoly előnnyel indul az életben, ha szerető, támogató családból jön. Sokan lesznek sikeresek annak ellenére is, hogy egy messze nem ideális családi helyzetből indulnak, azonban az alapvető szükségleteink kielégítése, az a tudás, hogy a szüleink szeretnek bennünket, valamint az élet leckéinek otthoni elsajátítása sokkal könnyebbé teszik a mindennapi kihívások kezelését. Felnőttként feltehetőleg boldog otthont szeretnél a családodnak.

Ez nem véletlen. Isten azért szervez bennünket családokba, hogy boldogságban és biztonságban nőhessünk fel, és ennek köszönhetően megtanulhassunk önzetlenül szeretni másokat, ami az igazi öröm kulcsa. A családon belül van az a hely, ahol a legjobban megtanulhatunk úgy szeretni másokat, ahogyan Mennyei Atyánk szeret mindegyikünket.

Isten egyháza azért áll fenn, hogy segítsen a családoknak elnyerni az örökkévaló áldásokat. Azt valljuk, hogy az Őáltala adott áldások legnagyobbika az a képesség, hogy visszatérhetünk Őhozzá, és Ővele élhetünk a mennyben a családunkkal. Azért követjük Mennyei Atyánk akaratát, mert így nyerjük el ezt az áldást.

Mindannyian Isten családtagjai vagyunk

Amikor egy másik egyháztagot Kovács „testvérnek” vagy Szabó „nőtestvérnek” hívunk, akkor azt szó szerint értjük. Azt valljuk, hogy mindegyikünk – beleértve azokat is, akik nem tagjai az egyházunknak – Mennyei Atyánk szó szerinti fia vagy lánya (Zsidók 12:9), tehát a mennyei testvérünk. Mennyei Atyánk egy örökkévaló család tagjaiként szeretett és tanított bennünket, mielőtt a földre jöttünk volna. Így hát egy olyan kapcsolat van köztünk, amely meghaladja a halandó életet. Gondolj bele: ha valóban a testvéredként tekintenél a szomszédodra vagy a munkatársadra, vajon nem viszonyulnál hozzájuk másként? Hasonlóképpen segíthet a földi családod örökkévaló jelentőségének ismerete abban, hogy hozzájuk is jobban viszonyulj.

Első a család

Talán azon szerencsések közé tartozunk, akiket boldog és biztonságot adó családban nevelt fel két szerető szülő. Talán nem így volt, és nehéz körülmények között nőttünk fel, a vágyott szeretet és támogatás nélkül. Felnőttként feltehetőleg boldog otthont szeretnél a családodnak. Nem mindig könnyű fenntartani a békés családi életet, de Isten visszaállított egyházában a házasság és a családok jelentik a társadalom legfontosabb egységét, ma is és az örökkévalóságban is.

A természeti katasztrófákat túlélt emberek soha nem mondanak olyat, hogy „a földrengés alatt csak a bankszámlám járt az eszemben”. Ehelyett szinte mindig azt mondják, hogy „csak a feleségem és a gyerekeim jártak az eszemben”. Ezen igazság ismeretéhez igazán nem kellene természeti katasztrófa. Mégis túl gyakran hagyjuk, hogy a pénz vagy az élvezetek keresése, vagy akár a családunkon kívüli emberek szükségletei eltérítsék figyelmünket a családunkról. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a családok az elsők.

A boldog földi család kulcsa

Családunkban akkor érhető el legvalószínűbben a boldogság, ha az Jézus tanításain alapszik. Ez önzetlenséget, becsületességet, hűséget, szeretet és rengeteg egyéb erényt takar, nem is beszélve a sok erőfeszítésről. Egy szerető és boldog család nem magától jön létre.

Gondolj vissza a saját családodra. Voltak boldog időszakok és boldogtalanok is. Melyek voltak a legboldogabb pillanatok? Nagy valószínűséggel azok, amikor szeretve éreztük magunkat. Amikor betegen feküdtünk és apa velünk sírt. Amikor mosolyogni és nevetni láttuk a szüleinket, és láthattuk, hogy mennyire szeretik egymást. Amikor a nővéremmel kölcsönösen örültünk egymás sporteredményeinek. Amikor betörtem egy ablakot, és a szüleim kiabálás helyett megbocsátották nekem. Amikor az autónk elakadt egy hóviharban, és a családunknak kilométereket kellett gyalogolnia segítségért. Kézen fogva mentünk, és közben énekeltünk, hogy gyorsabban teljen az idő. Amikor az egész családunk segített eltakarítani a szomszéd ház előtt a havat. Amikor a családom végigszenvedte az iskolai előadásunkat, pedig én csak a díszleteket tologattam benne. Esetleg amikor a családunk együtt imádkozott, énekelt vagy ment egyházi gyűlésekre. Ezeket a boldog időket ma is, mi is megélhetjük, a saját családunkban, házasságunkban. Ha fiatalkorunkban nem volt sok ezekből a boldog pillanatokból a családunkban, akkor mi most eldönthetjük, hogy másképpen akarjuk csinálni.

A családok az örök életre készítenek fel bennünket

Gondolj azokra a szerepekre, amelyeket a családunkban betöltünk vagy be fogunk tölteni, és mindarra a felelősségre, amely ezekhez kapcsolódik. Szülő, házastárs, testvér – még a kisgyermekeknek is sok a teendőjük. A családunk megerősítésébe fektetett erőfeszítés a legnehezebb és legjelentősebb munka, amelyet bármelyikünk is végezhet a földön. Az otthon békéjének megőrzése és mások igényeinek a sajátjaink elé helyezése pallérozó hatással van ránk, és az sem véletlen, hogy ezek a dolgok olykor kimerítőek lehetnek. Isten arra szánt minket, hogy próbákon menjünk keresztül, lehetővé téve ezáltal, hogy növekedjünk és olyan készségeket sajátítsunk el, amelyekre semmilyen más módon nem tehetnénk szert; olyan készségeket, mint a türelem és az önzetlenség, amelyek segíteni fognak hasonlóbbá válni Istenhez, és felkészítenek arra, hogy a családjainkkal együtt éljünk az örökkévalóságig.

Nem szabad elcsüggednünk. Bármilyen keményen is igyekszünk, a házasságunk és az otthonunk nem lesz tökéletes. Ha azonban Krisztus elvei köré építjük fel azokat, vagyis többek között a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szórakozás köré, akkor az otthon a menedék, a békesség és a mérhetetlen öröm helye lehet.

Mennyben köttetett házasságok

Ha azt mondjuk, hogy egy házasság a mennyben köttetett, akkor a legtöbb ember valami ritka dologra gondol, ahol a felek hihetetlenül szerelmesek és egymáshoz illőek. Mi viszont annak örülünk, hogy a házasságaink mind a mennyben köttetnek. Amikor egy férfi és egy nő belép az egyik szent templomunkba, hogy házasságra lépjenek, akkor szövetséget kötnek (ígéretet tesznek) arra, hogy örökre együtt fognak maradni: a földön éppúgy, mint haláluk után a mennyben, feltéve ha hűségesek egymáshoz és az Úrnak tett ígéreteikhez. A templomi házasságkötés során nem hangoznak el olyan mondatok, hogy „míg a halál el nem választ”, vagy hogy „életetek végéig”. Ha megtartjuk ezeket az ígéreteket, gyermekeink is részeivé válnak ennek a mennyei ígéretnek, és örökre hozzánk lesznek pecsételve.