ComeuntoChrist.org Világszerte

Krisztus egyháza

Jézus Krisztus Egyháza

Cserébe, amiért követjük Jézus Krisztus útját, Ő számos dolgot ígér meg számunkra. Kettő ezek közül az imáink megválaszolása és a lelkünk nyugalma. Mindannyiunknak hasznára válik egy kis nyugalom. Mindannyian küzdünk valamivel. Ő pedig mindannyiunknak ezt mondja: Tegyétek le terheiteket, hadd cipeljem azokat én. Fordítsatok hátat a sötétségnek, és forduljatok a fény felé. Ő békességet is ígér. „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27).

A visszaállított evangélium tartalmazza a Mennyei Atyánkhoz és a Fiához Jézus Krisztushoz visszavezető út térképét, és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza erről az útvonalról tanít. Az út a Krisztus nyájába történő keresztelkedéssel kezdődik, valamint azzal, hogy részt veszünk az Ő szent szertartásaiban és az Ő egyházának közösségébe lépünk. Az utazás egy szerető gyülekezetben folytatódik, célja pedig mások felemelése és a mások által való felemeltetés – végső soron pedig a szabadulás Isten királyságában.

Tagjaink

Nehéz elképzelni, ha belegondolunk, hogy az egyházat 1830-ban alapította egy néhány tagból álló apró gyülekezet. Az általános vélekedéssel szemben, ma az egyháztagoknak csak alig 14%-a él Utahban, több mint a felük pedig az Egyesült Államokon kívül. Az egyháznak közel 30 000 gyülekezete és több mint 140 temploma működik világszerte. Havonta ad ki folyóiratokat 50 nyelven, és eddig több mint 100 millió példányban publikálta (részben vagy egészben) a Mormon könyvét a világ 115 nyelvén. Több mint 83 000 misszionáriusunk szolgál a világ 162 országában, az egyháztagok száma pedig egyre csak növekszik. Minden vasárnap egyházközségeknek és gyülekezeteknek nevezett helyi közösségekben találkozunk, hogy együtt hódoljunk Istennek és tanuljunk. Az egyes közösségeket vezető püspökök vagy gyülekezeti elnökök hetente sok órát töltenek ezzel az ingyenes, önkéntes szolgálattal.

Ismerd meg a tagjainkat

Szolgálat az egyházban

Tegyük fel, hogy a szomszédban lakó hölgy súlyosan megbetegszik. Buzgón imádkozik Istenhez, hogy segítsen neki meggyógyulni, adjon neki békességet, és segítsen gondoskodni a gyermekeiről. Isten meghallgatja az imáját, és elküldi hozzá az egyikünket segíteni. Ha odafigyelünk az Ő sugalmazásaira, akkor tudni fogjuk, hogy a szomszédunknak szüksége van a látogatásunkra, szüksége van a segítségünkre a gyerekekkel, és talán még főtt ételre is. Amikor egymást szolgáljuk, Istent szolgáljuk. A gyülekezeteinkben is önkéntesen szolgálunk különböző módokon, például tanítunk a vasárnapi iskolában, foglalkozunk a fiatalokkal, szolgálati tevékenységeket szervezünk, és gondját viseljük az egyházi épületnek.

A templomok áldásai

Miért építenek templomokat a mormonok? 03:14

Mi adhatna neked nagyobb békességet, mint az a tudás, hogy a halálod után is együtt élhetsz a családoddal? A 140-nél is több szent templomunk központi rendeltetése, hogy az örökkévalóságra egyesítse a családokat. Amikor egy férfi és egy nő a templomban házasodik, akkor a házasságuk nem ér véget a halállal, hanem örökké tarthat. A templomokban az egyháztagok fontos szertartásokat is végezhetnek azokért a családtagjaikért, akik azelőtt hunytak el, hogy lehetőségük adódott volna megkeresztelkedni az egyházba. Ez azt jelenti, hogy ennek ellenére is elfogadhatják Isten szabadítástervét, még a haláluk után is. Mindenkit szívesen látunk a templomaink gyönyörűen gondozott kertjében. Bárki részt vehet azokon a nyílt napokon is, amelyek a templomok szent munkára történő felszentelését előzik meg. Azután már csak az érdemes egyháztagjaink léphetnek be az épületekbe.

Szövetséges nép

A szövetség egy ünnepélyes megállapodás Isten és az Ő gyermekei között. Azáltal, hogy szent ígéretet teszünk Isten parancsolatainak betartására, szövetséges néppé válunk. Az Úr így tanított: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (János 14:15). Úgy mutatja ki a szeretetét, hogy segít nekünk visszatérni Őhozzá. A szövetségek érvényesítése céljából szertartásoknak nevezett szent eseményeken veszünk részt, amelyeket egy Istentől felhatalmazott személy vezet le.

Jesus is baptised by JohnEzek közül az első a keresztelkedés. A keresztelés kitárja a kaput, melyen keresztül rá lehet lépni az Ő színe elé visszavezető útra. Ez a szövetség egy elköteleződés aziránt, hogy egész életünkben Jézus Krisztust fogjuk követni. A régi életünk végét és egy új, Krisztus tanítványaiként folytatott élet kezdetét jelképezi. Amint továbbhaladunk az Istenhez visszavezető úton, további szövetségeket is kötünk, és további szertartásokban részesülünk. Az érdemes férfiakat elrendelhetik a papságba. A templomainkban az egyik legfontosabb megköthető szövetség az a házassági szertartás, amely az örökkévalóságra összekapcsol egy férfit és egy nőt. A gyermekeik ezután az örökkévaló családjuk tagjai lehetnek.

Tudj meg többet Isten parancsolatairól

A szentírások tanulmányozása

Nehéz elképzelni, hogy miként segíthet nekünk ma valami olyasmi, amit egy-két évezreddel ezelőtt írtak le. Mivel azonban Isten bölcsessége időtlen, ezért mi is olvashatjuk a szentírásokat, és ma is alkalmazhatjuk a tanulságaikat. Ezek olyan kalauzok, amelyek segítenek leküzdeni az életünk nehézségeit. Egyúttal minden idők legjobb motivációs irodalmát is jelentik, reményt és vigaszt nyújtva minden helyzetben. Isten arra kér minket, hogy tanulmányozzuk az Ő szentírásait, és ennek révén ismerjük meg az Ő akaratát. Az alábbi könyveket fogadjuk el szentírásokként: A Bibliát (Magyarországon a Károli Gáspár fordításán alapuló kiadásokat használjuk), a Mormon könyvét, a Tan és a szövetségeket, valamint a Nagyértékű gyöngyöt.

Tudj meg többet a Mormon könyvéről és a Bibliáról

A gyakori ima

Bárki, bárhol és bármikor megteheti. Akár térdelünk, ülünk vagy állunk, akár fennhangon vagy szótlanul imádkozunk, akár egy csoportban vagy magunkban tesszük, Isten meghallgat és válaszol. Az ima annyira könnyű és egyszerű, hogy talán nem is értékeljük, mekkora kiváltság is valójában. Ez egy közvetlen vonal Mennyei Atyánkhoz, aki segíteni akar rajtunk az összes gondunkkal és kérdésünkkel. Habár Ő talán nem mindig válaszol azonnal, vagy nem úgy, ahogy arra számítunk, mi hisszük a szentírások azon kijelentését, mely szerint „kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek” (Máté 7:7).

Vezetőink támogatása

A mormonok Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai. Elkötelezettek Isten akaratának tisztelete és követése iránt, melyet Ő a prófétáin és apostolain keresztül közvetít. Ez azt jelenti, hogy imádságosan hallgatjuk a szavaikat, támogatjuk őket, és imádkozunk a jóllétükért. A nők és a férfiak missziót szolgálnak, vezetői pozíciókban és vezető testületek tagjaiként szolgálnak, valamint rendszeresen tanítanak és imádkoznak a gyülekezeti istentiszteleteken. A nők több világszintű szervezetet is vezetnek az egyházon belül, beleértve a Segítőegyletet (amely a világ legnagyobb nőszervezete), a 12–18 év közötti lányokat összefogó Fiatal Nők szervezetet, illetve az Elemit, amelyben 18 hónapos koruktól 12 éves korukig tanulnak a gyerekek. Szinte végtelenül sok lehetőség van a szolgálatra, és közösen munkálkodva az egyház női és férfi tagjai arra törekednek, hogy engedelmeskedjenek a Szabadító felhívásának, aki a juhai táplálására kérte a tanítványait (János 21:16–17).

Felkészültnek lenni

Úgy tűnik, hogy szinte heti rendszerességgel hallunk egy új katasztrófáról valahol a világban. Katasztrófák azonban az otthonunk falai között is bekövetkezhetnek. Olyan csapások, mint amilyen egy állás elvesztése, egy elviselhetetlen adósságteher, egy súlyos baleset, egy kifizethetetlen jelzáloghitel, és így tovább. Hiszünk abban, hogy a lehető legjobban fel kell készülnünk az ilyen kihívásokra. Azt tanácsolják nekünk például, hogy rendelkezzünk elegendő élelmiszer-, ivóvíz- és pénzügyi tartalékkal.

Emberbaráti segítség és a Jóléti Szolgáltatások

Amikor a világban földrengések és árvizek rombolnak, az egyház szinte mindig jelen van, hogy átnyújtsa a tagjai által felajánlott segítséget. Nem teszünk különbséget vallási, nemzeti vagy nemzetiségi alapon. A segítség 147 országra terjed ki és évente több tízmillió dollárra tehető. Isten tervének része, hogy viseljük egymás terheit, és az Ő keze legyünk itt a földön. Az egyház jóléti programja a saját környezetünkben élő embereken is segít a szükség idején, ideiglenes támogatást nyújtva élelmiszer, ruházat és álláskeresési segítség formájában. A megsegített emberek lehetőség szerint alkalmat kapnak arra, hogy a támogatásért cserébe valamilyen munkát végezzenek.

Tized és böjti felajánlások

Az Úr azt javasolta, hogy jövedelmünk egytized részét fizessük be tized formájában, hogy azt az Ő egyháza itt a földön használhassa. Az egyházban nincs fizetett papság. Azok számára, akik tizedet fizetnek, Isten nagyszerű áldásokat ígér. A tizedfizetés révén azt is megmutatjuk, hogy az anyagi javak és a vagyon gyarapítása nem tartozik létezésünk legfőbb céljai közé. A tizedfizetés nem új találmány. Már az ószövetségi idők óta létezik, még mielőtt Krisztus megszületett volna (lásd Malakiás 3:8–10). Minden hónapban van továbbá egy nap, amikor lemondunk két egymást követő étkezés idejére az ételről és italról, hogy ennek ellenértékét (vagy akár többet is) böjti felajánlásként fizessük be. A püspökök arra használhatják ezt az adományt, hogy azoknak a szükséget szenvedőknek segíthessenek általa, akik az egyházközségük területén laknak.

Az Ő igéjének hirdetése

Pontosan ezt teszi a több mint 83 000 teljes idejű misszionáriusunk. Valószínűleg láttad már őket a városod utcáin. Jellegzetességük, hogy mindig párban vannak, továbbá sötét öltönyt vagy visszafogott ruhát, valamint névtáblát viselnek. A legtöbben 25 év alatti fiatalok, de sok nyugdíjas is ezt a szolgálatot választja. Elkötelezettségük és odaadásuk lenyűgöző, ha azt vesszük, hogy a legtöbben 18 vagy 24 hónapot szolgálnak, és a missziójuk költségeit – az oda- és visszaút kivételével – teljes egészében saját maguk állják. „Az volt az életem legjobb két éve!” – gyakran hallani ezt a visszatért misszionáriusok szájából.

Terjesztjük továbbá Krisztus igéjét az otthonainkban, a lakókörnyezetünkben és a gyülekezeteinkben is. Az egyházunkban minden tag mond időnként istentiszteleti beszédet, beleértve a gyerekeket és a tizenéveseket is.

Evangéliumi leckéket tanítunk az Elemiben (azaz a gyerekcsoportokban), a Fiatal Férfiaknál és a Fiatal Nőknél (azaz a fiataljaink szervezeteiben), a Segítőegyletben (azaz a felnőtt nőknél) és a papsági szervezetekben (vagyis a férfiaknál). A tizenéveseknek és az egyetemista korban lévő fiataloknak hétköznap is tartunk hitoktatást. Isten üzenetének terjesztése szavaink és tetteink révén szerves része az életünknek.

Találkozz a saját környékeden szolgáló mormon misszionáriusokkal

Felebarátaink megsegítése

Isten igéjét hirdetjük, amikor az Ő munkáját végezzük. Ez azt jelenti, hogy a hatásunkat ki kell terjesztenünk a gyülekezeteink határain túlra. Közösségi szolgálatot, a szegények és a szűkölködők megsegítését jelenti többek között. Krisztus ezt mondta:

„[A]mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” (Máté 25:40).

A korai egyháztagoknak sok üldöztetésben volt részük, mert a környezetük üzleti, politikai vagy vallási fenyegetést látott bennük. Ma is vannak, akik szívesen köszörülik rajtunk a nyelvüket némely átlagostól eltérő hitelvünk miatt, mint amilyen a szeszesitaloktól való tartózkodás, a házasság előtti nemi élet tilalma, vagy a visszafogott, erényes öltözködés. Egyházi vezetőink arra buzdítanak bennünket, hogy hozzunk másokat is a nyájba, tisztelettel és elismeréssel viszonyuljunk a világ vallásaihoz, valamint óvnak az önelégült viselkedéstől.

Családtörténet

„Mi ez a felfokozott érdeklődés a családkutatás iránt?” – kérdezik tőlünk sokszor. Mindennek nem más az oka, minthogy hisszük, hogy templomaink legfőbb áldásait azok a szertartások jelentik, amelyek örökkévaló családi kapcsolatokban egyesítik a férfiakat, nőket és gyermekeket. Azt akarjuk, hogy mindenki élvezhesse azokat – még azok az őseink is, akik már elhunytak. Ezért értük helyettes által végezzük el ezeket és az egyéb templomi rítusokat is. Így azoknak, akik már elhunytak, lehetőségük nyílik elfogadni vagy elutasítani azokat a lélekvilágban. Éppen ezért a genealógiai (vagyis családtörténeti) kutatás elengedhetetlen előfutára az elhunytakért végzett templomi munkának.

Felismerve azt, hogy világszerte sokféle okból érdekli az emberek millióit a családtörténet, a mikrofilmre vett és digitalizált feljegyzésekből álló gyűjteményünket ingyenesen tesszük hozzáférhetővé mindenki számára. Sőt, a utahi Salt Lake Cityben található Családtörténeti Könyvtár a világ legnagyobb genealógiai könyvtára. Számos gyűjteményhez biztosít hozzáférést, melyek több mint kétmilliárd elhunyt személy nevét tartalmazzák. Mi működtetjük az egyik legnépszerűbb ingyenes genealógiai szolgáltatást az interneten a www.FamilySearch.org weboldalon. Az oldal megközelítőleg egymilliárd nevet tartalmaz több mint 110 országból és területről – többek között számos magyar állami anyakönyv másodpéldányát, az OSZK gyászjelentéseit, egyes szlovákiai és magyarországi egyházi anyakönyvek indexelt adatait, továbbá egyéb hazai és külföldi gyűjteményeket.

Miért fontos a családtörténet?