ComeuntoChrist.org Világszerte

Tényleg hisztek abban, hogy ma is él Mózeshez hasonló próféta?

Hivatalos válasz

A történelem során Isten rendszeresen választott prófétákat, úgymint Noét, Ábrahámot, Mózest és másokat, hogy tanítsák az evangéliumot és vezessék az Ő egyházát (Ámós 3:7). Ez ma sincs másképp. Mindannyiunknak szüksége van Isten iránymutatására ebben az olykor zűrzavaros világban. Mivel Isten szereti a gyermekeit, ezért továbbra is küld közéjük élő prófétákat. Joseph Smith (1805–1844) volt a mai időkben az első próféta. Ma Russell M. Nelson Isten választott prófétája.

Ahogy Mózes által Isten kivezette az izraelitákat a rabszolgaságból egy jobb helyre, éppen úgy vezeti ma is a gyermekeit egy boldogabb, békésebb életre, amikor úgy döntenek, hogy követik az Ő élő prófétáját. Arra kérünk, hogy hallgasd meg az élő próféták szavait, és fontold meg, hogyan segíthetne az életedben Isten akaratának ismerete.