ComeuntoChrist.org Világszerte

Mi az az egyházközség/cövek/gyülekezet?

Hivatalos válasz

A helyi szervezeti egységeinket egyházközségnek hívják (kisebb szervezetek esetén gyülekezetnek). Ezeket területi alapon szervezik, tehát az egyháztagok az otthonukhoz közeli egyházközségbe vagy gyülekezetbe járnak. Mivel Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában az összes egyházközségben és gyülekezetben egységes tananyag van, így az emberek ugyanazt tanulják, a világ bármely részén járjanak is a gyűlésekre. Az egyes egyházközségek lelki vezetőjét püspöknek nevezik (gyülekezetek esetén gyülekezeti elnöknek). Ő a helyi egység egyik olyan tagja, akit felkértek, hogy önkéntesként szolgáljon ebben a hivatalban. Az egyházközség csoportjai alkotják a cöveket, melynek vezetője a cövekelnök. A cövek szó nem található meg az Újszövetségben, hanem az ószövetségi sátor szóképéből ered, ahol a „sátrat” (vagyis az egyházat) cövekek tartják a helyén (lásd Ésaiás 54:2).

Az egyházközségek és gyülekezetek olyan közösségek, amelyekben az egyháztagok barátságokat köthetnek és segíthetik egymást. Az egyháztagok igyekeznek követni az ősi próféta tanításait, aki azt mondta, hogy amikor megkeresztelkedünk, hajlandók vagyunk „egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek”, valamint „gyászolni azokkal, akik gyászolnak; igen, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak” (Móziás 18:8–9). A szolgálaton keresztül az egyháztagok segítik egymás terheit hordozni, és kifejezik szeretetüket.