ComeuntoChrist.org Világszerte

Mi az az első látomás?

Hivatalos válasz

Joseph Smitht fiatal korában számos egyház vette körül. Ezek mind vitában álltak egymással, mégis mindegyik azt állította, hogy ő tanítja az igazságot. Ez igen sok és nagyon komoly mérlegelésre késztette őt. Tudni akarta, hogy melyik egyháznak van igaza. Egy nap a következő verset olvasta a Bibliában: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki” (Jakab 1:5). Joseph úgy döntött, hogy elfogadja a felhívást, és megkérdezi Istent.

1820 tavaszán Joseph kiment az otthona közelében lévő ligetbe, és arról imádkozott, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon. Imájára adott válaszként a Mennyei Atya és a Fia, Jézus Krisztus jelent meg neki. Joseph így írt erről: „Amikor a fény megpihent rajtam, két Személyt láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” Joseph azt az utasítást kapta, hogy ne csatlakozzon egyik akkori egyházhoz sem, mert a Jézus Krisztus által a földi tartózkodása során megszervezett egyház és a papsági felhatalmazás a későbbi évszázadok során elveszett.

Joseph Smith első látomása jelezte Jézus Krisztus egyháza földi visszaállításának kezdetét. Joseph írott beszámolója erről az eseményről erőteljes bizonyságot ad arról, amit látott és átélt. (Joseph Smith története, 1. fejezet, 8–17 versek.)