ComeuntoChrist.org Világszerte

Melyek azok a dolgok, amelyekből kiderül számodra, hogy van Isten?

Hivatalos válasz

Isten sok bizonyítékot szolgáltatott a saját létezésére. Az egyik ezek közül a teremtményei bizonysága: „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat” (Zsoltárok 19:2). Néztél már fel ámulattal a milliárdnyi csillaggal teli éjszakai égboltra? Tanulmányoztad már valaha egy levél vagy virág szövevényes mintázatát? Belefeledkeztél már valaha abba a csodába, amit egy apró újszülött jelent? Ezeket a gyönyörű és összetett alkotásokat nem a véletlen hozta létre. Mind Istennek, a te Mennyei Atyádnak alkotásai. Alkalmasak arra, hogy emlékeztessenek téged az Ő létezésére és a gyermekei iránti szeretetére. Az egyik ősi próféta a következő kijelentést tette: „[M]inden dolog azt mutatja, hogy van Isten; igen, méghozzá a föld… és annak mozgása, igen, és mind a bolygók is, melyek szabályos rendjükben mozognak, arról tesznek bizonyságot, hogy van egy Legfensőbb Teremtő” (Mormon könyve, Alma 30:44).