ComeuntoChrist.org Világszerte

Mi az a „mormonizmus”? AVAGY miben hisznek a mormonok?

Hivatalos válasz

Amikor Jézus Krisztus a földön élt, megszervezte az egyházát, hogy mindenkihez eljuthasson az Ő evangéliuma, és egy nap mind visszatérhessenek, hogy Istennel, a mi Mennyei Atyánkkal élhessenek. Miután Jézus Krisztus meghalt, feltámadt és felemelkedett a mennybe, az apostolai továbbra is kaptak Őtőle kinyilatkoztatásokat a Szentlelken keresztül az egyháza munkájának irányításával kapcsolatban. Miután azonban őket is megölték, az egyház tagjai megváltoztatták az Őáltala megalapított egyház tanításait. Bár megmaradt sok jó ember és az igazság egy része is, ez a hitehagyás, vagyis az igazságtól való általános elfordulás oda vezetett, hogy az egyház elvétetett a földről (2 Thessalonikabeliek 2:1–3; Apostolok cselekedetei 20:29–30). Péter apostol azt jövendölte, hogy Jézus a második eljövetele előtt vissza fogja állítani az egyházát (Apostolok cselekedetei 3:19–21).

Jézus Krisztus 1820-ban, Joseph Smith prófétán keresztül kezdte meg egyházának visszaállítását a földön a maga teljességében. Azóta egy 15 milliós, világméretű egyházzá fejlődött. Ugyanazok a tanításai és az alapvető szervezeti felépítése, mint a Jézus által az újszövetségi időkben létrehozott egyháznak.