ComeuntoChrist.org Világszerte

Milyen áldások fakadnak a Mormon könyve, a Biblia és egyéb szentírások olvasásából?

Hivatalos válasz

Amikor a szentírásokat tanulmányozod, közelebb kerülsz Istenhez és képesebbé válsz igazlelkűen élni. A szentírás-tanulmányozás nagyobb örömöt és több reményt, illetve Isten tervének és a benne betöltött szereped jobb megértését eredményezi.

Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy lakmározzunk a szavain (lásd Mormon könyve, 2 Nefi 32:3). Ez többet jelent a szentírások felületes olvasgatásánál. Azt jelenti, hogy tanulmányozni kell azokat, elmélkedni róluk, összevetni egyes verseket, kívülről megtanulni bizonyos részeket, kincsként bánni velük, és gyönyörködni bennünk.

Amikor a szentírásokon lakmározol, imádságosan kérve Istentől a megértést, a Szentlélek tudatni fogja veled, hogy azok igazak (lásd Mormon könyve, Moróni 10:4–5). Közelebb kerülsz Istenhez. Jézus Krisztusba vetett hited és az iránta való szereteted gyarapodni fog, ahogy az a vágyad is, hogy jót cselekedj, és hogy hasonlóvá válj Őhozzá.