ComeuntoChrist.org Világszerte

Miért keresztelik meg a mormonok az új tagokat?

Hivatalos válasz

Jézus Krisztus azt tanította, hogy meg kell keresztelkednünk alámerítés által (Márk 16:16; 3 Nefi 11:21–26). Ő maga mutatott példát, amikor megkeresztelkedett, hogy minden igazlelkűséget betöltsön (lásd Máté 3:15).

Olyasvalaki keresztel meg, aki rendelkezik Isten papsági felhatalmazásával a bűnök bocsánatára. (Apostolok cselekedetei 2:38, Apostolok cselekedetei 22:16). Azért is keresztelnek meg bennünket, hogy Jézus Krisztus egyházának tagjaivá váljunk, és hogy beléphessünk Isten királyságába (János 3:5).

A keresztelés szertartása által ígéretet teszünk Istennek, vagyis szövetséget kötünk Ővele. Megígérjük, hogy elfogadjuk Krisztust, a követőivé válunk, és életünk végéig megtartjuk a parancsolatait. Cserébe Mennyei Atyánk megígéri, hogy megbocsájtja a bűneinket, és visszaenged, hogy Ővele éljünk, amennyiben megtartjuk a szövetségeinket.