ComeuntoChrist.org Világszerte

Mit tanítanak a mormonok a keresztelésről?

Hivatalos válasz

„Hisszük, hogy Krisztus Engesztelése által az egész emberiség megszabadulhat, ha engedelmeskednek az Evangélium törvényeinek és szertartásainak” (Hittételek 1:3). A vízben való keresztség szabadulásunk elengedhetetlen része. Azáltal, hogy megkeresztelkedünk, megmutatjuk Istennek, hogy hajlandóak vagyunk engedelmeskedni a parancsolatainak. Jézus lefektette számunkra a példát azzal, hogy megkeresztelkedett, habár bűntelen volt (lásd Móziás 18:8–10). A Szabadító kinyilatkoztatta Joseph Smith prófétának a keresztelés helyes módját, világossá téve, hogy a szertartást egy papsági felhatalmazással bíró személy kell végezze alámerítéssel (lásd Tan és a szövetségek 20:72–74).

Az alámerítés az egyén bűnös életének halálát jelképezi, amely után az illető egy Isten és az Ő gyermekei szolgálatának szentelt, lelki életre születik újjá. Egyúttal a halált és a feltámadást is jelképezi. (Lásd Rómabeliek 6:3–6) A kisgyermekek Jézus Krisztus kegyelméből vannak megváltva. Minden kisgyermek „Krisztusban él” és nem képes bűnt elkövetni. Nincs szükségük keresztelésre, amíg fel nem fogják a jó és a rossz közötti különbséget. Az Úr kinyilatkoztatta, hogy a gyermekeket 8 éves korukban kell megkeresztelni. (Lásd Mormon könyve, Moróni 8:8–24; Tan és a szövetségek 29:46–47, 68:27.)