ComeuntoChrist.org Világszerte

Ki volt Joseph Smith?

Hivatalos válasz

Ifj. Joseph Smith 1805-ben született Vermont állam Windsor megyéjében, Sharon településen, Joseph és Lucy Mack Smith gyermekeként. Tizenegyen voltak testvérek. A szülei megtanították imádkozni, olvasni a Bibliát, és hitet gyakorolni Istenben. Buzgó imáira kapott válaszként 14 éves korában Joseph megláthatta az Atyaistent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, az úgynevezett első látomása során. Amikor 17 éves lett, Josephet mennyei hírnökök kezdték látogatni, akik felkészítették őt arra a szerepre, melyet Jézus Krisztus egyházának a földre való visszaállításában kellett betöltenie. Próféta volt, mint Mózes, Ésaiás és mások a bibliai időkben. Isten megerősítette, hogy véghezvihesse az Ő küldetését. Hasonló volt Jeremiáshoz, aki így szólt: „Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én! Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked” (Jeremiás 1:6–7).