ComeuntoChrist.org Világszerte

Kiben higgyünk?

Hivatalos válasz

Ahhoz, hogy közelebb kerülhess a Mennyei Atyához és elnyerhesd mindazokat az áldásokat, melyeket neked szán, először az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet kell kialakítanod. Péter apostol azt tanította, hogy „nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (Apostolok cselekedetei 4:12).

Az Istenbe vetett hit több annál, mint elméleti hittel rendelkezni Őbenne. Hittel rendelkezni Istenben annyit jelent, hogy rábízod magadat, megbízol benne, és hajlandó vagy az Őbelé vetett hited szerint cselekedni. A hit a cselekvés és a hatalom tantétele.