ComeuntoChrist.org Világszerte

Mit jelent Jézus Krisztus engesztelése? Miért volt szükség arra, hogy Jézus Krisztus feláldozza az életét?

Hivatalos válasz

Az engesztelés teljes jelentőségét lehetetlen szavakba önteni, mivel ez a világtörténelem legfontosabb és mindent felülmúló eseménye. A Gecsemáné kertjében és a kereszten történt szenvedése által a Szabadító engesztelést hozott a bűneinkért. Ez minden ember számára jó hír!

Nem érthetjük minden részletében, hogy miként szenvedett Jézus a bűneinkért. Azt azonban tudjuk, hogy a Gecsemáné kertjében a bűneink súlya miatt olyan gyötrelmeket élt át, hogy minden pórusából vér fakadt (Tan és a szövetségek 19:16–17).

Később, amikor már a kereszten függött, Jézus ismét érezte bűneink súlyát, miközben éppen alávetette magát annak a fájdalmas halálnak, amelyet a valaha ismert egyik legkegyetlenebb kivégzési módszer okozott. A Jesus the Christ (Jézus a Krisztus) című könyv 462. oldalán ezt olvashatjuk: „Úgy tűnik, hogy a keresztre feszítéssel járó iszonytató szenvedés mellett újra elkövetkezett a Gecsemáné gyötrelme, az emberileg elviselhető mértéken túlmenően felfokozódva. Ama legkeserűbb órán a haldokló Krisztus egyedül volt, rettenetesen és valóságosan egyedül.”

A Szabadító ezt mondja nekünk:

„Mert íme, én… mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogy… ne szenvedjenek… ahogyan [én]” (Tan és a szövetségek 19:16–17).

Jézus Krisztus megtette azt, amit csak Ő tehetett meg a bűneinkért való engesztelésben. Ahhoz, hogy az Ő engesztelése maradéktalanul kifejthesse hatását a mi egyéni életünkben, hittel kell rendelkeznünk Krisztusban, meg kell bánnunk a bűneinket, meg kell keresztelnie és konfirmálnia kell bennünket egy arra felhatalmazott személynek, meg kell kapjuk a Szentlélek ajándékát, engedelmeskednünk kell Isten parancsolatainak, szent szertartásokban kell részesülnünk, és törekednünk kell, hogy hasonlóvá váljunk Őhozzá. Amikor megtesszük ezeket, akkor az Ő engesztelése révén visszatérhetünk, hogy örökre Ővele és Mennyei Atyánkkal éljünk.