ComeuntoChrist.org Világszerte

Milyenek a mormon egyházi gyűlések? El lehet látogatni egy istentiszteletre? Elmehetek látogatóba a mormon egyházba?

Hivatalos válasz

A családok által látogatott fő hódolati gyűlésünket úrvacsorai gyűlésnek nevezzük. Ezeket a nagyjából 70 perces gyűléseket vasárnaponként tartjuk a gyülekezeti házaink kápolnájában. Minden látogatót szívesen fogadunk. Ezeken a gyűléseken rendszeresen vesznek részt családok, és a gyermekek a gyülekezeteink megszokott részét képezik.

Egy gyűlés jellemzően a következő részekből áll:

  • Himnuszok: A gyülekezet által énekelt vallásos énekek (a megfelelő himnuszoskönyvek helyben rendelkezésre állnak).
  • Imák: Ezeket a helyi egyháztagok mondják.
  • Úrvacsoravétel (a szentségek kiosztása): Az úrvacsora előkészített kenyérből és vízből áll, melyet papságviselők áldanak meg és osztanak ki a teremben lévőknek, akik tetszés szerint vehetnek abból.
  • Beszélők: Az egyes gyűléseken rendszerint két vagy három felkért beszélő van.

(Megjegyzés: Istentiszteleteinknek nem része a „kalapozás” vagy bármilyen adománygyűjtés.)

A látogatókat szívesen fogadjuk az úrvacsorai gyűlést követő vagy helyenként az azt megelőző további vasárnapi gyűléseken is:

  • A Vasárnapi Iskola osztályai korcsoportokra vannak bontva, 12 éves kortól kezdődően.
  • Az Elemi gyűlései 3 és 11 éves kor közötti gyerekeknek csoportos foglalkozásból, valamint korcsoportra bontott osztályokból állnak.
  • 18 hónapos és 3 éves kor közötti gyerekek részére bölcsőde áll rendelkezésre.
  • A Fiatal Nők gyűlései a 12–17 évesek tanítását szolgálják.
  • A Segítőegylet gyűlése 18 éves és annál idősebb nőknek szól.
  • A papsági gyűlések a 12 évesnél idősebb fiúkat és férfiakat érintik, a fiataloknál korcsoport szerinti bontásban.