ComeuntoChrist.org Világszerte

A mormonok azt vallják, hogy Jézus Krisztus a Szabadítójuk. Miért van szükségünk egy Szabadítóra?

Hivatalos válasz

Jézus Krisztus engesztelése által úgy nyerhetünk bocsánatot a bűneinkre, hogy végighaladunk a bűnbánat folyamatán. Mivel Mennyei Atyánk tudta, hogy időnként helytelen döntéseket fogunk hozni, elkészítette számunkra az utat, amely által bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre (János 3:16). Biztosított egy Szabadítót, Jézus Krisztust, aki a Gecsemáné kertjében és a kereszten megszenvedett a bűneinkért, hogy bocsánatot nyerhessünk, ha őszinte bűnbánatot tartunk (Mormon könyve, Móziás 4:6).

Amikor őszinte bűnbánatot tartunk, akkor…

  • Be kell vallanunk a bűnt Istennek és mindazoknak, akiknek ártottunk vele. Komoly bűnök esetén egy megfelelő papsági felhatalmazással rendelkező személynek is meg kell azokat vallani.
  • Bocsánatot kell kérnünk Istentől és mindazoktól, akiknek ártottunk.
  • Ha lehetséges, helyre kell hoznunk az okozott kárt.
  • Fel kell hagynunk a bűneinkkel.
  • Igyekeznünk kell betartani a parancsolatokat.

Az őszinte bűnbánat békességet és megbocsátást eredményez. Isten azt ígérte: „Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé” (Tan és a szövetségek 58:42).