ComeuntoChrist.org Világszerte

Mire szolgálnak a mormon templomok?

Hivatalos válasz

A templomok az Úr házai, a legszentebb építmények a földön.

Az ősi időkben az Úr arra utasította Salamont, hogy építsen egy templomot (1 Krónika 28:1–6). Ez a templom az Úr lakhelye volt, az imádság helye volt, az áldozat helye volt, továbbá az a hely volt, ahol az áldozati tantétel és szövetség a hódolat alapvető részét alkotta.

A visszaállítás idején az Úr megparancsolta Joseph Smithnek, hogy ismét építsen templomokat a földön. Az ősi templomokhoz hasonlóan a mai templomok is olyan szent helyek, ahol az Úr lakhat; ezek az imádság helyei, és bár az állatáldozatok megszűntek, amikor Jézus Krisztus vált a bűneink örökkévaló áldozatává, az áldozati tantétel és szövetség a templomi hódolatunk alapvető részét alkotja.

A templomokban az egyháztagok olyan szertartásokban vesznek részt, melyek célja családjaik örökre szóló egyesítése, Istenhez való visszatérésük elősegítése.

A templomokban az egyháztagok:

  • Örök igazságokról tanulhatnak.
  • Szent szertartásokban részesülhetnek – ide tartoznak azok is, amelyek az örökkévalóságra egymáshoz kötik a férjet és a feleséget, valamint a szülőket és a gyermekeket (Malakiás 4:5–6).
  • Szertartásokat, például keresztelést végeznek azokért, akik anélkül haltak meg, hogy lehetőségük lett volna részesülni Jézus Krisztus evangéliumából. (1 Korinthusbeliek 15:29; 1 Péter 4:6)