ComeuntoChrist.org Világszerte

Miért hisznek a mormonok a Bibliában?

Hivatalos válasz

A Szent Biblia bizonyságot tesz Jézus Krisztus isteni mivoltáról, hatását és támogatását pedig Krisztus követőinek milliói tapasztalják. Ez olyan szent írások gyűjteménye, melyek Isten kinyilatkoztatásait tartalmazzák, és beszámolnak arról, mit tett Isten az Ő gyermekei között a Szentföldön.

A Biblia történelmi beszámolói sok évszázadot ölelnek fel, Ádám idejétől kezdve egészen az apostolok haláláig. A Biblia legtöbb fejezetét is olyan próféták (vagy olyan prófétákról) írták, akik a történelem különböző korszakaiban éltek.

Amint azt nyilván tudod, a Biblia Ószövetségből (Ótestamentumból) és Újszövetségből (Újtestamentumból) áll.

Az Ószövetség olyan szent szövegeket tartalmaz, amelyeket Krisztus születése előtt írtak. Az Ószövetség sok prófétája jósolta meg egy Szabadító és Megváltó eljövetelét (lásd Ésaiás 7:14, 9:6, 53:3–7).

Az Újszövetség ennek a Szabadítónak és Megváltónak, vagyis Jézus Krisztusnak az életét beszéli el. Elbeszéli továbbá az Ő eredeti egyházának megalapítását.