ComeuntoChrist.org Világszerte

Milyenek a mormon nők? Hisznek a mormonok a férfiak és nők egyenlőségében?

Hivatalos válasz

Pál apostol azt tanította, hogy „sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban” (1 Korinthusbeliek 11:11). Isten szemében, ahogyan a házassági kapcsolatban is, a férfiak és a nők egyformán fontosak.

Az isteni terv szerint a férfiak feladata szeretetben és igazlelkűségben vigyázni és tanítani a családjukat. Gondoskodniuk kell családjuk szükségleteiről és védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt feladatuk, hogy egyenlő társakként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. (Mindezt A család: Kiáltvány a világhoz tartalmazza, melyet tizenkét mai apostol írt az Úrtól jövő sugalmazás alapján.)

Mindkét szülőnek részt kell vennie a gyermekeikről való gondoskodásban és a nevelésükben. Fontos, hogy egyetértés szülessen a családi célkitűzéseket illetően, és meglegyen a hajlandóság, hogy a gyerekekkel közösen dolgozzanak a megvalósításon. Ha a szülők között nincs összhang és kölcsönös tisztelet, akkor a gyermekeik összezavarodhatnak és elveszíthetik a szüleikbe vetett bizalmukat. Mindkét szülőnek egységesnek kell lennie, és szorosan részt kell vennie gyermekeik felnevelésében.