ComeuntoChrist.org Világszerte

Miért nincs a mormonoknál fizetett papság?

Hivatalos válasz

Az egyháztagok egyházközségeknek vagy gyülekezeteknek nevezett helyi egységekbe szerveződnek. Ezeket az egységeket területi alapon szervezik, tehát az egyháztagok az otthonukhoz közeli egyházközségbe vagy gyülekezetbe járnak. A gyülekezetek és egyházközségek vasárnaponként istentiszteletet tartanak. Az egyházközség vezetője a püspök, a gyülekezeté a gyülekezeti elnök. Ők nem kapnak fizetést a szolgálatukért, hanem a szabadidejüket áldozzák az egységük szolgálatára.

A vezetőik elhívják az egyháztagokat, hogy különböző beosztásokban szolgáljanak az egységükben. A vezetők isteni útmutatást kérnek az ilyen elhívásokhoz. Ezek lehetnek tanári, ifjúsági vezetői, írnoki és egyéb beosztások. Az egyháztag szolgálata megáld másokat, és neki magának is lehetőséget nyújt a tanulásra és fejlődésre.

Az egyházközségek és gyülekezetek olyan közösségek, amelyekben az egyháztagok barátságokat köthetnek és segíthetik egymást. Az egyháztagok igyekeznek követni az ősi próféta tanításait, aki azt mondta, hogy amikor megkeresztelkedünk, hajlandók vagyunk „egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek”, valamint „gyászolni azokkal, akik gyászolnak; igen, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak” (Móziás 18:8–9).

A szolgálaton keresztül az egyháztagok segítik egymás terheit hordozni, és kifejezik szeretetüket.