ComeuntoChrist.org Világszerte

Milyen áldásokat nyerhetünk a Szentlélek ajándékán keresztül?

Hivatalos válasz

A Szentlélek sokféle módon áldhatja meg az életedet. Krisztus azt ígérte az apostolainak, hogy a Szentlélek „mindenre megtanít majd titeket” (János 14:26) és „elvezérel majd titeket minden igazságra” (János 16:13). Azt is mondta, hogy a Szentlélek „tesz majd én rólam bizonyságot” (János 15:26).

A Szentlélek ugyanígy neked is segíthet. A Szentlélek sugalmazása által felismerheted és megértheted az igazságot, valamint helyesen választhatsz és sugalmazott döntéseket hozhatsz.

A Szentlélek gondolatokat és ötleteket sugallhat számodra, figyelmeztethet téged, és vigasztalhat a bánat idején.

Talán már érezted a hatását életed különböző pillanataiban. Ilyen hatás többek között a „szeretet, öröm, [és a] békesség” (Galátziabeliek 5:22).

Szinte mindenki érezte már valamikor a Szentlelket. Különbség van azonban a Szentlélek hatásának alkalmankénti megtapasztalása és a Szentlélek ajándékának elnyerése között.

Habár a Szentlélek időnként vigaszt nyújthat valakinek, vagy kinyilatkoztathat nekik valamely igazságot, a Szentlélek ajándéka azoknak van fenntartva, akiket megkereszteltek és konfirmáltak Krisztus egyházába. Ez az ajándék azt a kiváltságot takarja, hogy a Szentlélek állandó társaságát élvezhetjük, ha betartjuk a parancsolatokat.

A Szentlélek ajándékának adományozására akkor kerül sor, amikor a keresztelést követően az egyház tagjává konfirmál valakit egy olyan személy, akinek papsági felhatalmazása van erre Istentől. Az adományozása úgy történik, hogy a felhatalmazott személy a megkeresztelt illető fejére helyezi a kezeit, és megáldja őt, hogy fogadja be a Szentlelket (Apostolok cselekedetei 8:14–18). Isten parancsolatainak betartásától függ, hogy befogadjuk-e ezt a nagyszerű ajándékot abban a pillanatban vagy sem.