ComeuntoChrist.org Világszerte

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Miért volt szükség az evangélium visszaállítására? A Biblia mindig is megvolt, nem?

Hivatalos válasz

Krisztus apostolainak halálát követően az igazságtól való általános elfordulás következett be. Ezt a hitehagyás (görög szóval aposztázia) korának nevezik (Ámós 8:11–12; Apostolok cselekedetei 20:29–30; 2 Timótheus 4:3).

Amikor Jézus Krisztus a földön élt, megszervezte az egyházát. Miután felemelkedett a mennybe, az apostolai az Ő irányítása alatt, kinyilatkoztatások és az Ő papsági felhatalmazása által folytatták a munkáját.

Miután viszont megölettek az apostolok és sok igazlelkű egyháztag is, más egyháztagok pedig eltértek az igazságtól, az Úr elvette a papsági felhatalmazást és az egyházát a földről. Isten papsági felhatalmazása nélkül az egyház többé már nem működött úgy, ahogyan azt Krisztus megszervezte. A szertartásokat megváltoztatták, sok nyilvánvaló és egyszerű igazság pedig elveszett. Bár megmaradt sok jó ember és az igazság egy része is, az eredeti egyház elveszett.

Az apostolok prófétáltak erről az elfordulásról vagy hitehagyásról. Példa rá Pál levele a Thessalonikabeliekhez (2 Thessalonikabeliek 2:1–3).

Péter apostol azt jövendölte, hogy Krisztus második eljövetele előtt „újjá teremtetnek mindenek” (Apostolok cselekedetei 3:19–21). Mivel a hitehagyás miatt Krisztus egyháza és felhatalmazása elveszett, vissza kellett azokat állítani a földön. Ez a visszaállítás tehette lehetővé mindenki számára, hogy ismét elnyerhessék Jézus Krisztus evangéliumának összes áldását.

Joseph Smith első látomása jelezte Jézus Krisztus evangéliuma földi visszaállításának kezdetét. A rákövetkező években Krisztus visszaállította a papságát és újjászervezte az egyházát. Azóta további igazságokat nyilatkoztatott ki a prófétáinak, és folyamatosan helyreállította azokat az áldásokat, amelyek egy időre elvétettek a földről.