ComeuntoChrist.org Világszerte

Mi történik a mormonok által fizetett tizeddel?

Hivatalos válasz

A tizedfizetés tantétele, vagyis a jövedelem egytizedének Isten munkájára történő adományozása már az ószövetségi idők óta ismert. Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek (1 Mózes 14:17–20).

A tizedfizetés törvénye által biztosítja az Úr az egyháza pénzügyi alapjait. Napjainkban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza minden hithű tagja a jövedelme tíz százalékát fizeti be tized formájában. A tizedből képzett pénzalapokat a következő célokra fordítják:

  • Templomok, kápolnák és egyéb épületek építése.
  • Az egyház működéséhez szükséges pénzalapok biztosítása.
  • A misszionáriusi program finanszírozása (ez nem tartalmazza a misszionáriusok egyéni kiadásait).
  • Az egyházi osztályokban és szervezetekben használt anyagok megjelentetése.
  • A templomi munka, a családtörténet és egyéb fontos egyházi feladatok elvégzése.
  • Oktatás.

Amikor az Úr az ószövetségi Malakiás prófétán keresztül emlékeztette a népét erre e törvényre, megígérte, hogy megáldja mindazokat, akik hajlandóak becsületes tizedet fizetni (Malakiás 3:10).