ComeuntoChrist.org Világszerte

Miért van az egyházban 12 apostol, ha rájuk csak Jézus Krisztus idejében volt szükség, és senki nem mondta, hogy újak kellenek helyettük?

Hivatalos válasz

Az Újszövetségből kitűnik, hogy miután Jézus megszervezte a 12 apostolát, a tizenkettek testülete később is tovább működött. Az Apostolok Cselekedetei 1. fejezetében olvashatunk arról, hogy Péter vezetésével a 11 apostol Mátyást választja apostolnak Júdás megüresedett helyére.

Pált, aki az Újszövetség számos könyvének volt a szerzője, szintén apostolnak választották ki. Pál beszél arról is, hogy az egyház alapkövét az apostolok és a próféták jelentik (Efézusbeliek 2:19–20), felsorolva feladataik között azt, hogy segítsenek nekünk eljutni a „hitnek… egységére” (Efézusbeliek 4:11–14).
(Lásd Kalauz a szentírásokhoz: apostol.)