ComeuntoChrist.org Világszerte

Misszionáriusi munka

Missziós egyház

Képzeld el, hogy felfedezed a rák gyógymódját. Milyen gyorsan próbálnád meg elterjeszteni a felfedezés hírét? Kinek mondanád el? Jézus Krisztus evangéliuma az élet oly sok bajára jelent gyógymódot, hogy a mormonok ugyanilyen gyorsan igyekeznek megosztani az örök élet ezen örömhírét.

Az Úr egyháza mindig is misszionárius egyház volt. Jézus Krisztus élete a misszionáriusi munka tökéletes példája volt. Földi szolgálata során mindig, mindenhol és mindenféle ember részére tanította az evangéliumot. Jézus tanította a művelt embereket a templomban, a bűnösöket, a hithűeket és a hitetleneket. Elhívott továbbá apostolokat és más tanítványokat az evangélium hirdetésére, hogy még több ember hallhasson az evangéliuma áldásairól. Krisztus élete során az igehirdetésük nagyrészt a saját népüknek, a zsidóknak szólt. Miután Jézus feltámadt, meglátogatta az apostolait, és elküldte őket igét hirdetni a nemzsidóknak. Ezt parancsolta nekik: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek" (Márk 16:15).

Miért küldenek a mormonok misszionáriusokat a világba?

Az egyház egyik legismertebb jellegzetességei közé tartozik, hogy a mormonok misszionáriusi munkát végeznek. Miközben ezeket a sorokat olvasod, misszionáriusok tízezrei gyalogolnak, autóznak vagy bicikliznek világszerte, osztogatva a Mormon könyve példányait és megosztva az evangéliumot azokkal, akikkel találkoznak. Vajon miért jelentkeznek ezek az emberek, akiknek a többsége 25 év alatti, hogy önként maguk mögött hagyják az otthonukat, és saját költségükön az életük egy szakaszát Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésére szánják?

Az Úr azt mondta: „…hirdesd evangéliumomat országrészről országrészre, és városról városra…, tegyél bizonyságot mindenhol, minden embernek…” (Tan és a szövetségek 66:5, 7). Mi megfogadjuk ezt a parancsolatot, és szívből keressük a lehetőségeket, hogy akivel csak tudjuk megosszuk az evangélium szerinti életből fakadó áldásainkat. Jézus így tanított: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” (János 3:5). Tudván, hogy bizonyos szertartások (például a keresztelkedés) elengedhetetlenek ahhoz, hogy visszatérhessünk és Mennyei Atyánkkal élhessünk, sürgető szükségét érezzük annak, hogy megosszuk ezt az áldást mindenkivel, akivel csak tudjuk. Egyházként az elsődleges érdekünk az, hogy az emberek gyermekei közül minél többen szabaduljanak meg és magasztaltassanak fel. Miközben a saját szabadulásunkon munkálkodunk, a körülöttünk lévőknek is segíteni szeretnénk ugyanebben. Mivel mindannyian Mennyei Atyánk fiai és lányai vagyunk, ezért minél többen tanuljuk meg és tartjuk be a parancsolatait, annál boldogabbak leszünk mindannyian.

Ezt csinálják a misszionáriusok

Az egyház legtöbb misszionáriusa húsz év körüli, bár sok egyháztag a nyugdíjas éveiben is vállalja ezt az önkéntes szolgálatot. A leendő misszionáriusok elküldik a jelentkezésüket az egyház központjába, majd pedig elhívást kapnak, hogy a világszerte lévő missziók valamelyikében szolgáljanak. Néhány hetet egy oktatási központban töltenek, ahol néhányan egy új nyelvet is tanulnak, és mindannyian elhivatottan tanulják és gyakorolják az evangélium tanítását. Ezután elutaznak a kijelölt helyszínre és megkezdik a szolgálatukat. A misszionáriusok élete teljességgel Jézus Krisztus evangéliumának megosztásáról szól. Saját maguk fizetik az útjukat, és két évre felfüggesztik a tanulmányaikat, a randevúzást és a munkájukat, hogy teljes egészében az Úr munkájának végzésére összpontosíthassanak.

Egy misszionárius normál napja általában a 6:30-as reggeli keléssel kezdődik, amit a szentírások tanulmányozása követ. Ezután új emberekkel találkozik, hogy megossza velük az evangéliumot. A délutánok sokszor telnek azzal, hogy emberekkel találkoznak, és az evangélium tantételeiről beszélgetnek velük, illetve közösségi önkéntes szolgálatot is végeznek. Ha jó estéjük van, akkor érdeklődőknek tanítják az evangéliumot, valamint segítenek nekik megismerni és megtartani Isten parancsolatait. Esetleg részt vesznek valakinek a keresztelőjén, aki úgy döntött, hogy csatlakozik az egyházhoz. Este fél tíz körül érnek haza és ágyba zuhannak – rendszerint kimerülten és boldogan.

Minden egyháztag misszionárius

Nem csak a teljes idejű misszionáriusaink osztják meg az evangéliumot. Mivel hisszük, hogy Jézus Krisztus evangéliuma jelenti az igaz boldogsághoz vezető utat, a lehető legtöbb barátunkkal és családtagunkkal akarjuk megismertetni azt. Hisszük, hogy az a feladatunk, amit Péter tanított az Újszövetségben:

Természetesen a legmeggyőzőbb bizonyságot a Krisztus tanításai szerint élő ember jó és boldog élete jelenti, de emellett úgy érezzük, hogy az egyéni tapasztalatok másokkal való megosztása nagyszerű módja annak, hogy meghívjuk őket Jézus Krisztus jobb megismerésére.

Az evangélium megosztása azonban nem mindig könnyű. Sokan tartunk attól, hogy esetleg megbántjuk a barátainkat, tolakodónak tűnünk, vagy valami félreérthetőt mondunk. Bátorságunkat összeszedve igyekszünk alkalmat találni arra, hogy elmondjuk, mennyit jelent nekünk az evangélium, miközben tiszteletben tartjuk mások hitét és döntéseit. Roppantul örülünk, amikor a barátaink osztoznak az evangélium szerinti életünk örömeiben. Ez megtörténhet például úgy, hogy eljönnek az egyházi gyűléseinkre vagy a hétközbeni tevékenységekre, és találkoznak a misszionáriusokkal, hogy elbeszélgessenek velük az evangélium lehetséges áldásairól az életükben. Ha nagy örömöt akarsz okozni egy mormonnak, kérdezd meg, hogy ellátogathatsz-e vele az egyházba. Attól függetlenül szeretjük azonban a barátainkat, hogy elfogadják-e az egyházunk tanításait vagy sem.

Keresztényi missziót szolgálni

A misszionáriusok kizárólag egyetlen dolgot osztanak meg, az pedig a Szabadítónk, Jézus Krisztus evangéliuma. Nefihez hasonlóan „Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról prófétálunk, és próféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsánatáért” (2 Nefi 25:26). Furcsának tűnhet életünk ilyen jelentős részében Jézus Krisztusra összpontosítani, de az evangélium bölcsessége mindenre kiterjed – az élet céljától a munkához való hozzáállásunkig, a másokhoz való viszonyulásunkig, de még arra is, ahogyan gondját viseljük a testünknek. Jézus Krisztus tanításainak nagyobb hatalma van maradandó boldogságot hozni, mint a világ által adható összes sikernek és élvezetnek. A mormon misszionáriusok minden üzenete Őróla szól, és arról, miként teszik lehetővé az Ő engesztelő áldozata és a szertartások, hogy visszatérjünk és a családunkkal együtt Mennyei Atyánkkal éljünk.

Misszionáriusok világszerte

Jelenleg mintegy 84 000 misszionárius szolgál a világ 406 missziójában. Minden olyan országban térítenek, ahol a kormány és a politikai helyzet lehetővé teszik. Sok misszionárius megszereti azt a területet, ahol szolgál. Olyannyira, hogy nehezebbnek tűnik számukra a misszió befejeztével hazaindulni, mint amilyen nehéz volt elindulni a misszióba. Az általuk szolgált nemzetek és társadalmak tájékozott követeiként térnek haza otthonaikba.