ComeuntoChrist.org Világszerte

Segíteni másoknak

Mindannyian segíthetünk

Jézus Krisztus ezt mondta: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért” (János 15:13). Ez nem azt jelenti, hogy a barátaink iránti szeretünk kimutatásához meg kell halnunk. Minden alkalommal, amikor valaki más szükségleteit a sajátunk elé helyezzük, az életünket adjuk. (A fenti szentírásban említett „barátok” pedig minden ismerősünkre vonatkoztatható, hiszen Jézus azt is parancsolta, hogy „szeressük egymást”.)

A szolgálaton keresztül az életünket adjuk. Az egyház tagjainak számos alkalmuk adódik a szolgálatra. Apró kedvességeket tehetünk a szomszédainknak, részt vehetünk közösségi szolgálatban, elláthatjuk feladatainkat a helyi gyülekezeteinkben, vagy kivehetjük részünket az egyház nagyszabású emberbaráti erőfeszítéseiből. E cselekedetek révén – legyenek akár kicsik, akár nagyok – megérezzük az abból fakadó örömöt, hogy kapcsolatot teremtettünk testvéreinkkel, és emlékezhetünk arra is, hogy Isten gyakran engedi, hogy mi legyünk a válasz valaki imájára.

Mások megsegítésének célja

Amikor a szomszédban lakó házaspár látta, hogy egy egyedülálló édesanya költözik a mellettük lévő kis házba, a segítségére siettek. Végül az egész szombatot azzal töltötték, hogy dobozokat cipeltek, felmostak, és szórakoztatták az asszony két kisgyerekét. Amikor mindennel végeztek, az édesanya – hálájának jeleként –meghívta új szomszédait a következő hétre vacsorára. Ők először visszautasították a meghívást, mert nyilvánvaló volt, hogy az asszonynak magának sem volt sok, de ő könnyes szemmel ragaszkodott hozzá. A házaspár rájött, hogy szomszédjuk vendégszeretetének elfogadása többet fog tenni a kölcsönös barátság és tisztelet érzésének elősegítéséért, mint amennyit a jószándékú udvariasságuk valaha is tehetne.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azt tanítja, hogy amink csak van, azt Istentől kaptuk, ezért késznek kell lennünk megosztani mindent – javainkat, pénzünket, időnket, tehetségeinket – a szükséget látók megsegítésére. (És azt se feledjük, hogy valamilyen értelemben mindannyian szükséget szenvedők vagyunk.) Amikor másokat szolgálunk, olyankor mindig eszünkbe jut, hogy az életben semmi nem olyan tartós, mint a másokkal kialakított kötelékeink, és nincs jobb módja a másokkal való kapcsolatunk kialakításának, mint a közjóért végzett együttes munka. Spencer W. Kimball, aki az egyik próféta volt, így magyarázta ezt: „Isten valóban észrevesz minket és figyel ránk. Általában azonban egy másik ember által elégíti ki a szükségleteinket” ("The Abundant Life," Tambuli, Jun 1979, 3). Istennek hatalmában áll egyedül is elvégezni a munkáját, azonban a szolgálatunk révén megtapasztalható csodálatos érzéseink miatt mégis megengedi, hogy segítsünk.

Hogyan segíthetünk másokon

Gondolj valakire, aki teljes mértékben önállónak, önfenntartónak tűnik – van egy jó állása, szép háza, és egészében véve boldog. Vajon ettől még szolgálhatjuk ezt az illetőt? Ha nem tűnik rászorulónak, akkor vajon egyáltalán szükség van-e a szolgálatunkra? Jézus Krisztus evangéliuma azt tanítja nekünk, hogy mindenkinek a javára válik, ha másokat szolgál, vagy ha érte végeznek szolgálatot. A szolgálat nemcsak egy szükséglet kielégítéséről szól, hanem arról is, hogy kimutassuk testvéreink iránti szeretetünket.

Elég nehéz lenne bárkinek kereszténynek neveznie magát anélkül, hogy mély kötelességtudatot és vágyat érezne embertársai szolgálata iránt. Amikor a földön volt, Jézus Krisztus azt tanította, hogy „szeressük egymást”, és hozzátette: „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (János 13:35). Úgy mutathatjuk ki Isten iránti szeretetünket, ha szolgáljuk egymást. Szerencsére szinte végtelenül sok különböző mód áll rendelkezésünkre egymás terheinek viselésére. Gondolj mindarra a pénzügyi, érzelmi, fizikai és lelki segítségre, melyet egymásnak nyújthatunk. Gondolj a saját tehetségeidre. Talán jó vagy a számokkal, kiemelkedő az alkotókészséged, nem gurulsz könnyen méregbe – akármi. Gondolj bele, milyen sokat jelentenek ezek a tehetségek, amikor megosztod őket valaki olyannal, akinek pont az ilyen fajta szakértelemre van szüksége. Még az általunk megtett apró dolgok is – például segíteni valakinek a kertjében, vagy kinyitni valaki előtt az ajtót – egy kicsit könnyebbé tehetik mások életét. Nem kell messzire menni a lehetőségért, hogy felajánlhassuk az időnket és az erőnket. Az a szép Krisztus példájának követésében, hogy nem szükséges mérlegelnünk, kit, mikor vagy hogyan szolgáljunk. Csak cselekszünk. A szolgálat lehet megtervezett vagy váratlan, történhet egy ismerősünkért vagy egy idegenért. A keresztényi szolgálat nem keresi az elismerést, nem fogad el ellentételezést, és kizárólag a szeretet hajtja.

Lehetőségek a szükséget látók megsegítésére

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza számos készletezési raktáráruházat, konzervüzemet és élelmiszer-feldolgozót üzemeltet, amelyek különböző önkéntesi és szolgálati lehetőséget biztosítanak.

  • A United Way egy olyan világszintű hálózat, amely a közjó előmozdítását szolgálja, és három kulcsfontosságú területre – a képzésre, a jövedelemszerző képességre és az egészségre – összpontosítva biztosít az emberek számára lehetőséget a jobb életre. A LIVE UNITED egy mindenkinek szóló felhívás arra, hogy részesei legyenek a változásnak. Ha a United Way által a környékeden nyújtott önkéntesi lehetőségek érdekelnek, látogass el erre az oldalra:

    www.liveunited.org

  • A belföldi katasztrófahelyzeteken túl az Amerikai Vöröskereszt öt egyéb területen végez könyörületes szolgálatot: közösségi szolgáltatások a szükséget látók megsegítésére; katonák és családtagjaik támogatása; életmentő vér és vérkészítmények begyűjtése, feldolgozása és elosztása; az egészséget és biztonságot népszerűsítő oktatási programok; valamint nemzetközi segély- és fejlesztési programok. Ha az Amerikai Vöröskereszt által a környékeden nyújtott önkéntesi lehetőségek érdekelnek, látogass el erre az oldalra:

    www.redcross.org

  • Szeretnéd tudni, hogyan adhatsz vissza te is a közösségednek? Az All for Good honlapon egyszerűen kereshetsz önkéntesi lehetőségeket, amelyeket azután a barátaiddal és családtagjaiddal is megoszthatsz. Amikor az Egyesült Államok elnöke szolgálatra ösztönző felhívást intézett a polgárokhoz, az arra ösztönözte a műszaki, marketinges és közigazgatási szakemberek egy csoportját, hogy közösen egy nyílt forráskódú alkalmazást hozzanak létre, amely segít az önkéntesi lehetőségek felkutatásában és megosztásában. A lakóhelyed közelében található szolgálati és önkéntesi lehetőségekért látogass el erre az oldalra:

    www.allforgood.org

Jézus Krisztus tökéletes példát mutatott mások megsegítésére

Az utolsó földi vacsoráját követően Jézus Krisztus a tanítványai körében ült, tudva, hogy hamarosan megfosztják halandó életétől. Tudta, hogy szenvedni fog majd a világ bűneiért. Tudta, hogy az egyik apostola elárulja őt a csőcseléknek, akik majd keresztre fogják feszíttetni. Habár minden bizonnyal érezte e nehéz gondolatok súlyát, Jézus Krisztus alázattal letérdelt és megmosta a tanítványai lábát, mielőtt eltávozott közülük. Az Isten Fia, aki tökéletes életet élt, akinek hatalma volt a betegek gyógyítására és a halottak feltámasztására, a víznek borrá változtatására, a szolgálatnak egy ilyen egyszerű és alázatos módját választotta. Nem élt soha senki, aki hatalmasabb lett volna és méltóbb lett volna az odaadásra, Ő azonban mégis letérdelt és letisztogatta a tanítványai lábát. A Szabadító tökéletes példát mutatott a szolgálatra. Földi munkálkodásának minden perce embertársai szolgálatában telt.

Táplálta az éhezőket. Meggyógyította a betegeket. Megáldotta a szükséget látókat. Tanítás által szolgált. Már tizenkét éves fiúként is az Atyja dolgaival foglalatoskodott (lásd Lukács 2:49). Lehet, hogy megterhelő megpróbálni követni Krisztusnak a szolgálatban mutatott tökéletes példáját, de emlékezhetünk arra, hogy még a legapróbb cselekedeteink is azon eltökéltségünket mutatják, hogy Őhozzá hasonlóbbá akarunk válni. Amikor a betegeket vagy a magányosokat látogatjuk meg, hasonlóak vagyunk Jézushoz. Amikor segítünk a szomszédainknak megjavítani a tetőt, amikor ételt viszünk egy rászorulónak, amikor egy természeti katasztrófa után pénzt adományozunk, amikor megbocsátunk azoknak, akik megbántottak, olyankor úgy szolgálunk, ahogy Ő is szolgálna. Amikor Jézus Krisztushoz hasonlóan szolgálunk, az megtisztító hatással van ránk. Segít megértenünk azt az elvet, hogy az időnk, a tehetségeink és a javaink nem kizárólag a sajátunk.

Szolgálat az egyházban

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza helyi gyülekezeteit mindenütt önkéntesek működtetik. A püspököknek és más vezetőknek van még emellett egy munkahelyük is, és az egyházi szolgálatukért nem kapnak fizetést. Az egyház minden tagja lehetőséget kap, hogy szolgáljon a saját gyülekezetében. A mormonok (vagyis az egyház tagjai) a fiatal férfiak és nők csoportjainak szervezett tevékenységekkel, felnőtteknek és gyerekeknek szóló vasárnapiiskolai órák tartásával, egyházi zenék vezénylésével, a kápolna takarításával, könyvtárosi szolgálattal és számos egyéb módon veszik ki ebből a részüket. A helyi egységeken túl egyeseket templomi munkára hívnak el, másokat arra, hogy segítsenek az embereknek állást keresni, megint másokat arra, hogy helyi missziós munkát végezzenek, és így tovább. Ezeket a konkrét feladatkörökre szóló „elhívásokat” az egyháztagok a helyi vezetőiktől kapják, és eldönthetik, hogy hajlandóak és képesek-e elfogadni azokat. Az egyházi szolgálat motivációja nem a népszerűség vagy csak a kötelességtudat, hanem az is, hogy az egyháztagok szeretnék gazdagítani a körülöttük lévők életét, valamint szeretnének visszaadni valamennyit abból az időből és tehetségekből, amelyekkel az Úr megáldotta őket.

A szükséget látók megsegítésére irányuló egyházi erőfeszítések

A szolgálat apró, személyes cselekedetein kívül Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai nagyszabású, szervezett segítségnyújtásban is részt vesznek, ahol erre van szükség. 1985 óta, vagyis amióta feljegyzéseket vezet erről, az egyház több mint egymilliárd dollárt adományozott anyagi és tárgyi segítség formájában a világ 167, emberbaráti segítségre szoruló országában. Légi úton küldött sátrakat, ponyvákat, pelenkákat és egyéb készleteket a 2010 februári chilei földrengés által sújtott területekre, valamint két repülőgéppel mintegy 40 tonna élelmet és felszerelést juttatott 2010 januárjában Haitira. Az egyház helyi, országos és nemzetközi szintű szervezettsége lehetővé teszi a segítségnyújtás gyors összehangolását, hogy az élelem, a felszerelések és az emberek akkor érkezzenek, amikor a leginkább szükség van rájuk.

Tudj meg többet az emberbaráti segítségnyújtási erőfeszítéseinkről