ComeuntoChrist.org Világszerte

Élethossziglani tanulás

Gyűjts tudást

Hány olyan holmink van, amelyhez élethosszig tartó garanciát adtak? Szerencsés esetben egy minőségi késkészlet, drága edények vagy egy szerszámkészlet. Na és hány holminkra adtak örökké tartó garanciát? Joseph Smith azt tanította, hogy ha „az intelligenciának bármely tantételét magunkévá tesszük ebben az életben, velünk ébred az a feltámadáskor”. Ez annyit tesz, hogy mindaz, amit most megtanulunk, velünk marad és hasznunkra válik a halandó életünk után is (Tan és a szövetségek 130:18). Isten azt várja el tőlünk, hogy a lehető legtöbb tudást sajátítsuk el – az iskolában, a munkahelyünkön és önállóan is. Ha így teszünk, az segítségünkre lesz az élet nehézségei során, közelebb visz bennünket Őhozzá, és felkészít az eljövendő életre.

A világi és lelki oktatás fontossága

Gondolj bele, hogy milyen egyoldalú lenne az a zenész, aki csak egyetlen zenei műfajról tanulna. Mi is gyorsabban növekszünk és fejlődünk, amikor egyensúlyban tartjuk a lelki tanulmányainkat, a kitartó tanulást és a munkát – pont, ahogyan Jézus Krisztus is tette, amikor a világban járt-kelt, megfigyelte a természetet, és elsajátította az ácsmesterséget. Jó, ha követjük a példáját abban, ahogy Ő is „gyarapodék bölcsességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lukács 2:52).

A mormonokat arra ösztönzik, hogy a világi és a lelki dolgokról egyaránt tanuljanak. Azt mondhatjuk, hogy a világi tudás az iskolában tanultakhoz kapcsolódik – matematika, természettudományok, történelem, irodalom, nyelvek, zene és így tovább. A lelki tudás az, amelyet a szentírások tanulmányozása, ima és egyházi gyűlések látogatása során sajátítasz el, úgymint Mennyei Atyánk boldogságterve, Jézus Krisztus evangéliuma, és a hit megerősítésének módjai. Mindkét fajta tudás segít abban, hogy tudjuk, miként küzdjük le egyéni kihívásainkat kiegyensúlyozott módon.

Isten tervének megfelelően jövünk a földre, hogy megtanulhassuk és megtapasztalhassuk mindazokat a csodálatos dolgokat, melyeket a világ taníthat nekünk, és jó tanulóknak kell lennünk ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassuk ki az itt töltött időnkből.

A világi tudás és a lelki tudás kiegészítik egymást. Mivel Isten alkotta a világot és az azt benépesítő dolgokat, ezért a geológia, a fizika és a biológia tanulása is az Alkotónk nagyságáról tanít bennünket. Az írók és költők mennyei ihlettel írhatnak, így a műveik olvasása betekintést nyújthat számunkra a saját lelkünk és az emberi mivolt természetébe. Egy zenemű meghallgatása olykor abban segíthet, hogy közelebb érezzük magunkat Istenhez. A világi tudásnak és a lelki tudásnak egyaránt hasznára van a párbeszéd. Mindkettő megfigyelést, munkát és gyakorlást igényel. Így hát, ha olykor azt is gondoljuk, hogy a világi és a lelki egymás ellentétei, vagy akár ellent is mondanak egymásnak, Isten és az Őáltala alkotott világ igaz ismerete megmutatja nekünk, hogy az egyik megértése segít a másik megértésben is.

Oktatás és írástudás

Az írástudás alapvető fontosságú Isten és a világ dolgainak megértéséhez. Ismernünk kell a szentírásokban és egyéb jó könyvekben lévő dolgokat, mert minél műveltebbek vagyunk, annál gyorsabban fejlődünk a világi és a lelki dolgokban is. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza számos szolgáltatása közé tartoznak az írástudás központok, és az egyház pénzt is adományoz az írástudatlanság csökkentését célzó egyéb nemzetközi kezdeményezések népszerűsítésére.

A jó oktatás és az olvasás képessége segít szert tennünk bölcsességre, amely lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük az igazságot a tévedéstől, és ezáltal jó döntéseket hozhassunk. Az oktatás és az írástudás kulcsfontosságú a személyes növekedéshez, a munkára való felkészüléshez, az erős családok felépítéséhez, a szolgálathoz az egyházban, valamint ahhoz, hogy jelentőségteljesen járulhassunk hozzá a társadalmunkhoz. Az olvasás képessége és az iskolai oktatás lehetősége segít jobb állampolgárokká, jobb családtagokká, jobb alkalmazottakká és Isten jobb gyermekeivé válnunk. Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház Első Elnökségének tagja ezt mondta: „Kérlek, biztassátok családotokat…, hogy tanuljanak és váljanak műveltebbekké. Ha nincs is lehetőség iskolai oktatásra, ez ne akadályozzon meg benneteket abban, hogy megszerezzetek minden lehetséges tudást. Ilyen körülmények között a legjobb könyvek bizonyos értelemben a saját »egyetemetekké« válhatnak majd. Egy olyan osztályteremmé, mely mindig nyitva áll, és minden jelentkezőt befogad.” Joseph Smith ezt tanította: „Lehetetlen az embernek tudatlanságban megszabadulnia” (Tan és a szövetségek 131:6). Ha eleget teszünk azon kötelességünknek, hogy a lehető legtöbb dolgot tanuljuk meg, akkor képesek leszünk hozzátenni a részünket a minket körülvevő világhoz, és felkészülünk a Mennyei Atyánkkal való találkozásra.

Állandó Oktatási Alap

2001-ben Gordon B. Hinckley, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza akkori prófétája egy „merész kezdeményezést” jelentett be, melynek célja a fejlődő országok fiataljainak olyan oktatáshoz juttatása, amelyet nem engedhetnének meg maguknak. Az Állandó Oktatási Alap (ÁOA) egy olyan program, amely lehetővé teszi az egyéb pénzügyi forrásokkal nem rendelkező mormonoknak, hogy kölcsönt vegyenek fel szakképzésük vagy továbbtanulásuk fedezésére. E támogatásnak köszönhetően később olyan állást találhatnak, amely segít nekik és a családjuknak kiemelkedni a szegénységből. Miután elhelyezkedtek, elkezdik törleszteni a kölcsönt az alap felé, hogy más tanulók hasonlóképpen igénybe vehessék a forrásokat. „A képzés a lehetőségek kulcsa” – mondta Hinckley elnök. A program 2001-es indulása óta több mint 61 000 férfi és nő részesült ebből a lehetőségből a világ 60 országában. Mindehhez az egyháztagok és más támogatók hozzájárulásai jelentik a fedezetet.

Tudj meg többet az Állandó Oktatási Alapról

Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás

Mivel azt valljuk, hogy a lelki tanulás a világi tanulással párhuzamosan folyhat – és kell is hogy folyjon –, az egyház ifjúsági és felsőfokú hitoktatási intézményrendszert hozott létre a világ 142 országában.

Az ifjúsági hitoktatás az az intézményi keret, melyen belül az iskolás korú tanulók – az egyház tagjai és mások is – ingyenes hitoktatáson vehetnek részt a hét során. A tanulók közül a legtöbben kora reggel, iskola előtt gyűlnek össze. A felsőfokú hitoktatás a 18–30 éveseknek biztosít hasonló kereteket, rendszerint az egyetemi tanulmányaikkal párhuzamosan. A felsőfokú hitoktatási órák változatos témákkal foglalkoznak, például a szentírásokkal, az örökkévaló házassággal, a misszióra való felkészüléssel és sok egyéb dologgal. Tavaly több mint 700 000 tanuló iratkozott be ifjúsági és felsőfokú hitoktatásra.

Manapság a tanulóknak keményen kell dolgozniuk, hogy eleget tegyenek a magas tanulmányi követelményeknek. Ugyanakkor sokan rájöttek arra, hogy ha mellette ifjúsági vagy felsőfokú hitoktatásra is járnak, az tulajdonképpen segíti őket a többi iskolai munkájukkal járó stressz kezelésében. Azt valljuk, hogy amikor a hit lelki dimenzióját alkalmazzuk a tanulmányainkban – még a világi dolgokat illetően is –, azzal a szellemi teljesítőképességünket is fokozhatjuk. „[H]a szemetek egyedül [Isten] dicsőség[ére] tekint, akkor egész testetek eltelik világossággal…; és az a test, amely világossággal van eltelve, minden dolgot felfog” (Tan és a szövetségek 88:67).